"taki sam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "taki sam" po polsku — Słownik angielsko-polski

taki sam

przymiotnik
 1. the same *****
  • ten sam, taki sam
   We go to the same school. (Chodzimy do tej samej szkoły.)
   Let's meet at the same place tomorrow. (Spotkajmy się jutro w tym samym miejscu.)
   Why do we always have to talk about the same topics? (Dlaczego zawsze musimy rozmawiać na te same tematy?)
   Your idea is the same as his. (Twój pomysł jest taki jak jak jego.)
 2. equal ***
  • równy, jednakowy, taki sam
   They are of equal weight. (One są takiej samej wagi.)
   These matters are of equal importance. (Te kwestie są równie ważne.)
   For example, objects equal in size may differ in density. (Na przykład, przedmioty o tej samej wielkości mogą różnić się gęstością.)
   link synonim: same
 3. equivalent **
 4. alike **
  • podobny, taki sam, jednakowy
   He and his father are alike in many ways. (On i jego ojciec są podobni pod wieloma względami.)
   The houses in our street are very alike. (Domy na naszej ulicy są bardzo podobne.)
   All of their songs sound alike. (Wszystkie ich piosenki brzmią tak samo.)
   They are brothers but they are nothing alike. (Oni są braćmi, ale nie są do siebie w ogóle podobni.)
   link synonim: similar
   zobacz także: like
 5. same
 1. no different  
określnik
 1. such *****
  • taki, tego typu
   She couldn't think about such things. (Ona nie mogła myśleć o takich rzeczach.)
   I've never seen such a huge car! (Nigdy nie widziałem takiego wielkiego samochodu!)
   You haven't worried about such things before. (Nigdy wcześniej nie martwiłeś się takimi rzeczami.)
przymiotnik
 1. this **
  • tak, taki (np. duży, długi) spoken
   That snake was this long! (Tamten wąż był taki długi!)
przysłówek
 1. so *****
  • tak, taki
   It was so embarrassing. (To było takie upokarzające.)
zaimek
 1. such *****  
  Such is my reading of the present democratic process in Turkey. (Taka jest moja wersja obecnego procesu demokratycznego w Turcji.)
  Such is the nature of politics in the Balkans. (Taka jest natura polityki na Bałkanach.)

Powiązane zwroty — "taki sam"

wykrzyknik
przysłówek
idiom
inne
inne
rzeczownik
zaimek
przymiotnik
czasownik
prefiks
oznacza "taki sam" = homo- +1 znaczenie