TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"taki sam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "taki sam" po polsku

taki sam

przymiotnik
 1. the same *****
  • ten sam, taki sam
   We go to the same school. (Chodzimy do tej samej szkoły.)
   Let's meet at the same place tomorrow. (Spotkajmy się jutro w tym samym miejscu.)
   Why do we always have to talk about the same topics? (Dlaczego zawsze musimy rozmawiać na te same tematy?)
   Your idea is the same as his. (Twój pomysł jest taki jak jego.)
 2. equal ***
  • równy, jednakowy, taki sam
   They are of equal weight. (One są takiej samej wagi.)
   These matters are of equal importance. (Te kwestie są równie ważne.)
   For example, objects equal in size may differ in density. (Na przykład, przedmioty o tej samej wielkości mogą różnić się gęstością.)
   link synonim: same
 3. equivalent **
 4. alike **
  • podobny, taki sam, jednakowy, jednoraki
   He and his father are alike in many ways. (On i jego ojciec są podobni pod wieloma względami.)
   The houses in our street are very alike. (Domy na naszej ulicy są bardzo podobne.)
   All of their songs sound alike. (Wszystkie ich piosenki brzmią tak samo.)
   They are brothers but they are nothing alike. (Oni są braćmi, ale nie są do siebie w ogóle podobni.)
   link synonim: similar
   zobacz także: like
 5. same
 1. no different  
określnik
 1. such *****
  • taki, tego typu, takowy
   She couldn't think about such things. (Ona nie mogła myśleć o takich rzeczach.)
   I've never seen such a huge car! (Nigdy nie widziałem takiego wielkiego samochodu!)
   You haven't worried about such things before. (Nigdy wcześniej nie martwiłeś się takimi rzeczami.)
przymiotnik
 1. this **
przysłówek
 1. so *****
  • tak, taki
   It was so embarrassing. (To było tak upokarzające.)
zaimek
 1. such *****  
  Such is my reading of the present democratic process in Turkey. (Taka jest moja wersja obecnego procesu demokratycznego w Turcji.)
  Such is the nature of politics in the Balkans. (Taka jest natura polityki na Bałkanach.)