ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"that" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "that" po angielsku

that *****

obrazek do "that" po polsku
określnik
 1. tamten, tamta, tamto (zwykle o przedmiocie lub osobie poza zasięgiem naszych rąk)
  Could you pass me that book? (Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?)
  Whose bike is that? (Czyj jest tamten rower?)
  Is that you? (Czy to ty?)
  Who is that girl? (Kim jest tamta dziewczyna?)
  That car is old. (Tamten samochód jest stary.)
  Jeżeli chcemy wskazać wiele przedmiotów, użyjemy słowa "those".
 2. tamten, tamta, tamto (używane w odniesieniu do osoby, przedmiotu, wydarzenia, które już zostało wspomniane)
  Remember when I told you about that boy from our school? (Pamiętasz, jak mówiłam ci o tamtym chłopaku z naszej szkoły?)
zaimek
 1. który, jaki
  This is the book that I was looking for. (To jest książka, której szukałem.)
  This is the boy that I met yesterday. (To jest chłopiec, którego poznałam wczoraj.)
 2. tego, owego
  Are you going to eat that burger? (Będziesz jadł tego burgera?)
 3. to
  That's all I have. (To wszystko, co mam.)
  Is that all you have to say? (Czy to wszystko, co masz do powiedzenia?)
  Is that a good idea? (Czy to dobry pomysł?)
spójnik
 1. że, żeby,
  She told me that you are going to Warsaw tomorrow - is that true? (Ona powiedziała mi, że jedziesz jutro do Warszawy - czy to prawda?)
  I suggest that we go home. (Sugeruję, żebyśmy poszli do domu.)
przysłówek
 1. tak, aż, że aż, do tego stopnia, tyle
  Why are you behaving like that? (Dlaczego się tak zachowujesz?)
  We have three times that many students. (Mamy trzy razy tyle uczniów.)
  He's not that stupid! (On nie jest aż tak głupi!)
 1. nie bardzo, nie całkiem, niezbyt, nie tak
  I am not that smart. (Jestem niezbyt mądry.)
  link synonim: not quite

Powiązane zwroty — "that"

spójnik
inne
przyimek
czasownik
rzeczownik
inne
przysłówek
idiom
przymiotnik
wykrzyknik

podobne do "that" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "that" po polsku

czasownik
nazwa własna
zaimek

powered by  eTutor logo