eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"zgadywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgadywać" po polsku

zgadywać

obrazek do "guess" po polsku
czasownik
 1. guess ****
  • zgadywać, odgadywać, domyślać się [przechodni/nieprzechodni]
   "How old are you?" "Guess!" ("Ile masz lat?" "Zgadnij!")
   Guess whom I have met yesterday! (Zgadnij kogo wczoraj spotkałem!)
  • zgadywać (że coś jest prawdą), domyślać się [przechodni/nieprzechodni]
   I can only guess how happy she must be right now. (Mogę tylko zgadywać jak ona musi być teraz szczęśliwa.)
   I guess he lied that he was tired because he doesn't want to see me. (Zgaduję, że skłamał, że jest zmęczony, bo nie chce mnie widzieć.)
   zobacz także: suspect
 2. guess that *
idiom
 1. talk off the top of one's head
 1. make a guess , take a guess , have a guess
  • strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
   Have a guess. I won't kill you if you don't get the answer right. (Strzelaj. Nie zabiję cię, jeżeli podasz złą odpowiedź.)

"zgadywać" — Słownik kolokacji angielskich

make a guess kolokacja
 1. make czasownik + guess rzeczownik = strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
  Zwykła kolokacja

  But I can make a guess about how his mind works.

  Podobne kolokacje:
take a guess kolokacja
 1. take czasownik + guess rzeczownik = strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
  Luźna kolokacja

  Take a guess what she had to say about them.

  Podobne kolokacje:
guess that kolokacja
 1. guess czasownik + that przyimek = zgadywać, że
  Luźna kolokacja

  I'd guess that your God's having second thoughts about you at the moment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo