"strzelać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strzelać" po polsku

strzelać

obrazek do "shoot" po polsku Description: Three point shoot by ... obrazek do "shoot" po polsku
czasownik
 1. shoot ****
 2. fire *****   [przechodni/nieprzechodni]
  He fired the gun in the air to warn everybody. (Strzelił bronią w powietrze, by ostrzec wszystkich.)
  He took his gun out of his bag and fired it. (Wyciągnął pistolet ze swojej torby i strzelił.)
 3. pop ***
 4. backfire
  • strzelać (o gaźniku)
idiom
 1. talk off the top of one's head
 1. make a guess , take a guess , have a guess
  • strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
   Have a guess. I won't kill you if you don't get the answer right. (Strzelaj. Nie zabiję cię, jeżeli podasz złą odpowiedź.)
 1. venture a guess
czasownik
 1. net ***
  • strzelić (gola) potocznie
   He would net four goals in last three matches with this team. (On strzelił cztery gole w trzech ostatnich meczach z tą drużyną.)
   We have to net at least two goals if we want to win. (Musimy strzelić przynajmniej dwa gole, jeśli chcemy wygrać.)
 2. drill **
 3. take a shot
  • strzelić (z broni)
   The hunter took a shot at the deer. (Myśliwy strzelił do jelenia.)

Powiązane zwroty — "strzelać"

rzeczownik
strzał = shot +4 znaczenia
strzałka = arrow +4 znaczenia
strzelec = shooter +4 znaczenia
strzelanie = shooting +2 znaczenia
strzelnica = loophole +2 znaczenia
phrasal verb
czasownik
inne
idiom
przymiotnik

"strzelać" — Słownik kolokacji angielskich

make a guess kolokacja
 1. make czasownik + guess rzeczownik = strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
  Zwykła kolokacja

  But I can make a guess about how his mind works.

  Podobne kolokacje:
take a guess kolokacja
 1. take czasownik + guess rzeczownik = strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
  Luźna kolokacja

  Take a guess what she had to say about them.

  Podobne kolokacje: