"wystrzał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystrzał" po polsku

wystrzał

rzeczownik
 1. shot , ****
  • wystrzał (dźwięk strzelania, np. z pistoletu) [policzalny]
   I heard a shot and I got scared. (Usłyszałem wystrzał i przestraszyłem się.)
   I didn't hear the shot, but I felt something was wrong. (Nie usłyszałem wystrzału, ale poczułem, że coś było nie tak.)
   The shot alarmed the whole family. (Wystrzał zaalarmował cała rodzinę.)
 2. gunshot *
  • strzał, wystrzał (czynność lub odgłos)
 3. discharge *
  • rozładowanie, wystrzał (spowodowanie wystrzału broni)
   The evidence pointed to an accidental discharge of the gun. (Dowody wskazywały na przypadkowy wystrzał broni.)
 4. boomkin
 5. boomkin , także: bumkin

powered by  eTutor logo