"strzelanina" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strzelanina" po polsku

strzelanina

rzeczownik
 1. fire *****
  • strzelanie, strzelanina, ostrzał [niepoliczalny]
   We are under fire, we need help. (Jesteśmy pod ostrzałem, potrzebujemy pomocy.)
   One of the kidnappers died during the fire. (Jeden z porywaczy zmarł podczas strzelaniny.)
 2. firefight , fire fight , shootout , gunfight , shooting **
  • strzelanina, wymiana ognia [policzalny]
   Yesterday, there was some shooting on a neighbouring street. (Wczoraj miała miejsce jakaś strzelanina na sąsiedniej ulicy.)
   The argument between gangs ended in a shooting. (Kłótnia pomiędzy gangami zakończyła się strzelaniną.)
 3. gun battle  
 4. shooter game

"strzelanina" — Słownik kolokacji angielskich

gun battle kolokacja
 1. gun rzeczownik + battle rzeczownik = strzelanina
  Bardzo silna kolokacja

  He was killed nearly a year ago in a gun battle with the police.

fire fight kolokacja
 1. fire rzeczownik + fight rzeczownik = strzelanina, wymiana ognia
  Zwykła kolokacja

  In a fire fight, though, one guy looks pretty much like another.

shooter game kolokacja
 1. shooter rzeczownik + game rzeczownik = shooter, strzelanka, strzelanina
  Zwykła kolokacja

  In this shooter game, an invading country is stealing all of Japan's energy.

  Podobne kolokacje: