KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league game" — Słownik kolokacji angielskich

league game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra ligi
  1. league rzeczownik + game rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He worked his final major league game the following day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo