"strzałka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strzałka" po polsku

strzałka

Download Arrow Free PNG photo images and clipart | FreePNGImg
rzeczownik
 1. arrow , **
  • strzałka (wskazująca kierunek) [COUNTABLE]
   Follow the arrows, please. (Proszę podążać za strzałkami.)
   The arrow is pointing left. (Strzałka wskazuje w lewo.)
 2. dart *
  • strzałka, rzutka
   He was killed by a poisoned dart. (On został zabity zatrutą strzałką.)
   All of my darts missed the target. (Żadna z moich rzutek nie trafiła do celu.)
 3. frog , *
  • strzałka (w kopycie konia) [COUNTABLE]
   A horse's frog can be found under each hoof. (Strzałka konia można znaleźć pod każdym kopytem.)
 4. pointer
  • strzałka, wskaźnik
   To get to our destination, we just need to follow the pointers. (Żeby dotrzeć do naszego celu musimy tylko podążać za wskaźnikami.)
 5. fibula , fibular bone , peroneal bone
 6. flechette
 7. peroneum
 8. calf bone
 9. sagittaria

powered by  eTutor logo