"fire" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fire" po angielsku

fire *****

obrazek do "fire" po polsku obrazek do "fire" po polsku
rzeczownik
 1. ogień [policzalny lub niepoliczalny]
  I'll light a fire. (Rozpalę ogień.)
  Fire is hot. (Ogień jest gorący.)
  Don't play with fire, children. (Nie bawcie się ogniem, dzieci.)
  Love is like a fire - it can burn you. (Miłość jest jak ogień - może poparzyć.)
 2. pożar [policzalny lub niepoliczalny]
  There was a fire at the school and the lessons were cancelled. (W szkole wybuchnął pożar i lekcje zostały odwołane.)
  There are many forest fires in California. (W Kalifornii ma miejsce wiele pożarów lasu.)
  link synonim: blaze
 3. piecyk, grzejnik  BrE [policzalny]
  The fire kept us warm. (Piecyk sprawiał, że było nam ciepło.)
  This fire is broken. (Ten grzejnik jest zepsuty.)
 4. strzelanie, strzelanina, ostrzał [niepoliczalny]
  We are under fire, we need help. (Jesteśmy pod ostrzałem, potrzebujemy pomocy.)
  One of the kidnappers died during the fire. (Jeden z porywaczy zmarł podczas strzelaniny.)
czasownik
 1. strzelać [przechodni/nieprzechodni]
  He fired the gun in the air to warn everybody. (Strzelił bronią w powietrze, by ostrzec wszystkich.)
  He took his gun out of his bag and fired it. (Wyciągnął pistolet ze swojej torby i strzelił.)
 2. palić się (do czegoś) [przechodni]
  He always fires to work. (On zawsze pali się do pracy.)
  My son is lazy, he never fires to school. (Mój syn jest leniwy, nigdy nie pali się do szkoły,)
 3. wypalać (np. cegły) [przechodni]
  I fired some bricks. (Wypaliłem kilka cegieł.)
  This factory fires bricks. (Ta fabryka wypala cegły.)
 4. zapalać (o samochodzie) [nieprzechodni]
  I was late for work because my car didn't fire. (Spóźniłem się do pracy, ponieważ mój samochód nie zapalił.)
  This is an old car. It won't fire. (To jest stary samochód. Nie zapali.)
przymiotnik
 1. przeciwpożarowy (np. ćwiczenia)
  Where were you when the fire alarm went off? (Gdzie byłeś, kiedy aIarm przeciwpożarowy się włączył?)
  There is nothing to worry about because it's just a fire drill. (Nie ma się czym martwić, ponieważ to tylko ćwiczenia przeciwpożarowe.)
 2. strażacki (np. wóz)
  My nephew was excited seeing the red fire truck. (Mój bratanek był podekscytowany, widząc czerwony wóz strażacki.)
  The firefighter held a fire hose. (Strażak trzymał wąż strażacki.)
 3. pożarowy
  There was a fire alarm at my office but it turned out to be a false one. (W moim biurze był alarm pożarowy, ale okazał się fałszywy.)
  She couldn't find the fire exit. (Ona nie mogła znaleźć wyjścia pożarowego.)

fire *****
sack BrE **

obrazek do "fire" po polsku
czasownik
 1. zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy) [przechodni]
  My boss fired me for being late. (Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.)
  He was sacked again. (On znów został wyrzucony z pracy.)
  The company fired him for being drunk. (Wyrzucono go z firmy za to, że był pijany.)
  You can't fire somebody because of orientation. (Nie można zwolnić kogoś z powodu orientacji.)
  link synonim: can

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zapał, entuzjazm
  I appreciate your fire but calm down. (Doceniam twój entuzjazm, ale uspokój się.)
  His fire was infectious. (Jego zapał był zaraźliwy.)
  They're well-qualified, but they don't have the fire in their belly. (Oni są dobrze wykwalifikowani, ale nie mają w sobie zapału.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. Pali się!
  zobacz także: Fire at will!
 2. Ognia! (komenda wojskowa)

Powiązane zwroty — "fire"

rzeczownik
przymiotnik
firing = egzekucyjny (o plutonie)
gas-fired = gazowy (używający gazu jako paliwa)
fired potocznie , sacked potocznie = wylany (zwolniony z pracy)
czasownik
inne
phrasal verb
idiom
przysłówek
kolokacje