TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pożar" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pożar" po polsku

pożar

obrazek do "fire" po polsku
rzeczownik
  1. fire *****   [policzalny lub niepoliczalny]
    There was a fire at the school and the lessons were cancelled. (W szkole wybuchnął pożar i lekcje zostały odwołane.)
    There are many forest fires in California. (W Kalifornii ma miejsce wiele pożarów lasu.)
    link synonim: blaze
  2. conflagration