"płonący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "płonący" po polsku

płonący

obrazek do "burning" po polsku
przymiotnik
 1. burning **
  • płonący, palący się
   The firefighters rescued 6 people from the burning house. (Strażacy uratowali 6 ludzi z płonącego domu.)
 2. flaming
  • płonący (np. budynek)
 3. ablaze
 4. blazing
 5. afire   termin literacki
 6. aglow ,
 7. alight
  • płonący, palący się
   The whole building was alight. (Cały budynek płonął.)
 8. fervid
 9. flambe , flambeed , flambee
  • płonący (np. puchar lodowy, naleśnik, mięso)
   He prepared exquisite apples and pears flambe. (On przygotował naprawdę wykwintne płonące jabłka i gruszki.)
 10. conflagrant   oficjalnie
 11. flamy  
 1. on fire *
obrazek do "burn" po polsku obrazek do "be on fire" po polsku
czasownik
 1. burn ***
  • palić się, płonąć (np. dom, hala fabryczna) [nieprzechodni]
   The curtains burned, but we prevented the rest from catching fire. (Zasłony się spaliły, ale zabezpieczyliśmy resztę przed zapaleniem się.)
   Look, his house is burning! (Spójrz, jego dom płonie!)
   All my photographs burnt. (Wszystkie moje zdjęcia się spaliły.)
   link synonim: be on fire
  • płonąć (np. policzki, uszy ze wstydu, z zimna) [nieprzechodni]
   It's so cold my cheeks are burning. (Jest tak zimno, że płoną mi policzki.)
   His face was burning with shame. (Jego twarz płonęła ze wstydu.)
 2. flame **
  • płonąć, palić się, buchać płomieniem
   The barn flamed last night. (Stodoła spłonęła wczorajszej nocy.)
   The fireplace flamed and scared everyone. (Kominek buchnął płomieniem i wystraszył wszystkich.)
 3. glow , **
 4. gleam *
 5. lowe
 6. blaze *
 1. be on fire  
  The ship was all on fire. (Cały statek płonął.)
  link synonim: burn

"płonący" — Słownik kolokacji angielskich

on fire kolokacja
 1. on przyimek + fire rzeczownik = płonący, palący się
  Bardzo silna kolokacja

  Especially since its a little bit on fire by now.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo