"wypalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypalać" po polsku

wypalać

czasownik
 1. fire *****
  • wypalać (np. cegły) [przechodni]
   I fired some bricks. (Wypaliłem kilka cegieł.)
   This factory fires bricks. (Ta fabryka wypala cegły.)
 2. bake ***
 3. burn ***
  • wypalać (płytę)
 4. fulgurate
obrazek do "go off" po polsku
phrasal verb
 1. go off **
czasownik
 1. scorch
  • przypalić (coś), wypalić (ślad na czymś), przypiec (skórę)
   Sun scorched the lawn. (Słońce wypaliło trawnik.)
   My iron scorched my trousers. (Moje żelazko przypaliło moje spodnie.)
 2. firefang
czasownik
 1. bomb ***
  • nie wypalić, nie udać się (np. o przedstawieniu, wydarzeniu)  AmE [nieprzechodni]
   Unfortunately, our performance bombed. (Niestety, nasze przedstawienie nie udało się.)
   My party bombed because the weather was awful. (Moja impreza nie wypaliła, bo pogoda była okropna.)
 2. misfire
 1. go adrift
idiom
 1. fall flat
  • nie wypalić (np. o żarcie, przedstawieniu)
   Your joke fell flat. (Twój żart nie wypalił.)
   I'm afraid that their performance will fall flat. (Obawiam się, że ich przedstawienie nie wypali.)
phrasal verb
 1. go out ****  
  Watch the fire so that it doesn't go out, please. (Proszę cię, pilnuj ognia, aby się nie wypalił.)
  A match went out. (Zapałka się wypaliła.)
 2. burn down  
 3. burn away
  • spalić się, wypalić się
   The last candle burned away and we had to sit in darkness. (Ostatnia świeczka się wypaliła i musieliśmy siedzieć w ciemnościach.)
czasownik
 1. outburn
phrasal verb
 1. blurt something out
phrasal verb
 1. burn out
 2. burn up

powered by  eTutor logo