"wypalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypalać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wypalać

czasownik
 1. fire *****
  • wypalać (np. cegły) [TRANSITIVE]
   I fired some bricks. (Wypaliłem kilka cegieł.)
   This factory fires bricks. (Ta fabryka wypala cegły.)
 2. bake ***
 3. burn ***
  • wypalać (płytę)
 4. fulgurate
phrasal verb
 1. go off **
czasownik
 1. scorch
  • przypalić (coś), wypalić (ślad na czymś), przypiec (skórę)
   Sun scorched the lawn. (Słońce wypaliło trawnik.)
   My iron scorched my trousers. (Moje żelazko przypaliło moje spodnie.)
 2. firefang
czasownik
 1. bomb ***
 2. misfire
 1. go adrift
idiom
 1. fall flat
  • nie wypalić (np. o żarcie, przedstawieniu)
   Your joke fell flat. (Twój żart nie wypalił.)
   I'm afraid that their performance will fall flat. (Obawiam się, że ich przedstawienie nie wypali.)
phrasal verb
 1. go out ****  
  Watch the fire so that it doesn't go out, please. (Proszę cię, pilnuj ognia, aby się nie wypalił.)
  A match went out. (Zapałka się wypaliła.)
 2. burn down  
 3. burn away
  • spalić się, wypalić się
   The last candle burned away and we had to sit in darkness. (Ostatnia świeczka się wypaliła i musieliśmy siedzieć w ciemnościach.)
czasownik
 1. outburn
phrasal verb
 1. blurt something out
phrasal verb
 1. burn out
 2. burn up

Powiązane zwroty — "wypalać"

czasownik
inne
rzeczownik
palenie = smoking +4 znaczenia
zapalenie = inflammation +3 znaczenia
palenisko = stove +5 znaczeń
niewypał = bomb +7 znaczeń
przymiotnik
wypalony = dead +1 znaczenie
palny = combustible +4 znaczenia
phrasal verb
inne
idiom