ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"Pali się!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Pali się!" po polsku

Pali się!

wykrzyknik
 1. Fire!  
  zobacz także: Fire at will!
obrazek do "smoke" po polsku
czasownik
 1. smoke , ***
  • palić (papierosy, fajkę) [przechodni/nieprzechodni]
   "Would you like a cigarette?" "I don't smoke." ("Chciałbyś papierosa?" "Nie palę.")
   My grandpa smokes pipe every day. (Mój dziadek codziennie pali fajkę.)
 2. roast **
  • palić (np. kawę)
   I roasted the coffee in my kitchen. (Paliłem kawę w mojej kuchni.)
 3. burn ***
  • palić (np. boląca część ciała) [przechodni/nieprzechodni]
   I've been reading for the whole night, my eyes are burning. (Czytałem przez całą noc, palą mnie oczy.)
   My knee is burning. Can you give me a cooling ointment? (Moje kolano pali. Czy możesz dać mi maść chłodzącą?)
 4. have *****
 5. ustulate

pal

obrazek do "stilt" po polsku Black-winged Stilt (Himantopus
rzeczownik
 1. stake ***
  • pal, słupek [policzalny]
   He saw a head on a stake at the city gates. (Zobaczył głowę na palu przy bramie miasta.)
   The gardener supported the raspberries with stakes. (Ogrodnik podparł maliny słupkami.)
 2. stilt
 3. paling
 4. pale **
 5. stob
 6. ganch , także: gaunch , także: gansh
obrazek do "burn" po polsku
czasownik
 1. burn ***
  • palić się, płonąć (np. dom, hala fabryczna) [nieprzechodni]
   The curtains burned, but we prevented the rest from catching fire. (Zasłony się spaliły, ale zabezpieczyliśmy resztę przed zapaleniem się.)
   Look, his house is burning! (Spójrz, jego dom płonie!)
   All my photographs burnt. (Wszystkie moje zdjęcia się spaliły.)
   link synonim: be on fire
  • palić się, świecić (np. lampka nocna) [nieprzechodni]
   Look, his lamp is burning, he must be home. (Spójrz, jego lampa się świeci, on musi być w domu.)
   The lamp burnt with a warm glow. (Lampa świeciła ciepłym blaskiem.)
 2. fire *****
  • palić się (do czegoś) [przechodni]
   He always fires to work. (On zawsze pali się do pracy.)
   My son is lazy, he never fires to school. (Mój syn jest leniwy, nigdy nie pali się do szkoły,)
 3. smoke , ***
 4. flame **
  • płonąć, palić się, buchać płomieniem
   The barn flamed last night. (Stodoła spłonęła wczorajszej nocy.)
   The fireplace flamed and scared everyone. (Kominek buchnął płomieniem i wystraszył wszystkich.)
rzeczownik
 1. F
 2. noodle *
 3. dog , ****
  • dwója, pała (ocena)  AmE potocznie [policzalny]
   I got a dog from that test. (Dostałem pałę z tego testu.)
   I have to read this book or I'll get a dog. (Muszę przeczytać tę książkę, albo dostanę dwóję.)
 4. john *****
  • glina, pała, pies (policjant)  AusE slang
   How am I supposed to know you are not a john? (Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś gliną?)
   Don't talk to him, he's a john. (Nie gadaj z nim, to pies.)
 5. bean ***
  • pała, makówka, łepetyna, łeb, czerep, globus (głowa) slang
   Your stupid bean won't understand that. (Twój głupi łeb tego nie pojmie.)
   I'll hit your bean if you don't shut up. (Uderzę cię w makówkę, jeśli się nie zamkniesz.)
 6. jack ****
  • menda, pies, pała (policjant) slang
   That jack gave me a ticket! (Ten pies wlepił mi mandat!)
   I hate jacks! They say that I stole this car. (Nienawidzę psów! Oni mówią, że ukradłem ten samochód.)
 7. wood **** , woody *
 8. dome *
  • łeb, pała (łysa głowa) slang
   Get it in your dome already! (Wbij to sobie wreszcie do łba!)
 9. meat ***
  • pała, fujara, penis slang [policzalny]
   Stop sending me pictures of your meat. (Przestań wysyłać mi zdjęcia swojej fujary.)
   He showed his meat in public. (On publicznie pokazał swojego penisa.)
 10. bacon **
 11. wong
 12. length ***
 13. jock
 14. stalk **
 15. mule *
 16. panhandle
 17. wick
 18. dong
 19. weasel
 20. shaft *
 21. dork
  • kutas, pała  AmE slang
   Why did you invite this dork to our jag? (Dlaczego zaprosiłeś tego kutasa na naszą imprezkę?)
   This dork ruined my shirt with his drink! (Ta pała zniszczyła moją koszulę swoim drinkiem!)
 22. pogo
 23. cosh BrE potocznie
 24. noddy
 25. stonker
 26. pink cigar , pink oboe
 27. jammy AmE , jammie
 28. pork dagger , pork sword
 29. wang-tang
 30. stiffy , stiffie
 31. tadger

PAL

rzeczownik
 1. Phase Alternating Line termin techniczny , PAL (skrót)

Powiązane zwroty — "Pali się!"

rzeczownik
paliwo = fuel +1 znaczenie
upał = heat +2 znaczenia
zapał = fire , fire in one's belly +9 znaczeń
palacz = smoker +1 znaczenie
zapalenie = inflammation +1 znaczenie
pałka = club +2 znaczenia
palenisko = stove +2 znaczenia
spaliny = fumes , exhaust fumes +1 znaczenie
czasownik
zapalać = light , także: licht ScoE dialekt +3 znaczenia
podpalić = torch +1 znaczenie
phrasal verb
przymiotnik