"spalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spalać" po polsku

czasownik
 1. burn ***
  • podpalić, spalić (np. dom) [TRANSITIVE]
   He threatened me that he will burn my house. (On zagroził mi, że podpali mój dom.)
   Just don't burn the house. (Tylko nie podpal domu.)
   He burnt their wooden house in revenge. (On spalił ich drewniany dom z zemsty.)
 1. put to the torch , put a torch to
phrasal verb
 1. burn away
  • spalić się, wypalić się
   The last candle burned away and we had to sit in darkness. (Ostatnia świeczka się wypaliła i musieliśmy siedzieć w ciemnościach.)
czasownik
 1. get sunburned , get sunburnt
  • spalić się (na słońcu)
   If you get sunburnt, use this after-sun lotion. (Jeśli się spalisz, użyj tego kremu po opalaniu.)
   I got sunburned after I had lain on the beach. (Spaliłem się na słońcu po tym, jak leżałem na plaży.)
   Don't get sunburned, remember to hide in the shadow of the trees. (Nie spal się na słońcu, pamiętaj, żeby chować się w cieniu drzew.)
 2. outburn
 1. get lit
phrasal verb
 1. burn up
czasownik
 1. combust  

"spalać" — Słownik kolokacji angielskich

burn off kolokacja
 1. burn czasownik + off particle = spalić, spalać, wyparować, wyparowywać (np. alkohol)
  Bardzo silna kolokacja

  Most of the skin on his back was burned off.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo