"burn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

burn czasownik

burn + rzeczownik
Kolokacji: 85
burn fuel • burn one's house • burn several calories • burn one's way • burn one's bridges • burn down one's house • burn one's body • ...
czasownik + burn
Kolokacji: 14
begin to burn • go to burn • seem to burn • try to burn • continue to burn • ...
burn + przyimek
Kolokacji: 56
burn down • burn out • burn up • burn off • burn through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. burn down = spalić doszczętnie burn down
2. burn out = wypalić się, wypalać się (np. żarówka, świeca) burn out
3. burn up = spalić się, spalać się, wypalić się, wypalać się burn up
4. burn through = zużyć coś (szybko i doszczętnie), wykorzystać coś do cna, tracić coś (np. pieniądze, środki) burn through
5. burn off = spalić, spalać, wyparować, wyparowywać (np. alkohol) burn off
  • Most of the skin on his back was burned off.
  • Most of the water was lost to space on impact, or burned off.
  • Thank God, there were other ways to burn off his edge.
  • They burn off the trees and plants to make a field.
  • They moved quickly to make up for lost time and also to burn off their anger.
  • All the anger he'd burned off in the last few minutes had helped, as well.
  • The earlier you eat dinner, the more likely you'll be to burn it off.
  • In the fire of charcoal they had burned off the girls' hands.
  • Set it on fire, and allow alcohol to burn off.
  • I could eat like a horse and burn it off in an hour.
8. burned by = spalony przez burned by
11. burn at = palić przy burn at
12. burn on = palić na burn on
16. burn over = palić ponad burn over
18. burn within = spal wewnątrz burn within
19. burn before = spal wcześniej burn before
20. burn under = spal poniżej burn under
24. burn out of = wypalać się z burn out of
26. burn down in = spalać się doszczętnie w burn down in
28. burn about = palić około burn about
29. burn onto = palić na burn onto
30. burn without = spal na zewnątrz burn without
31. burn along = spal wzdłuż burn along
32. burn up in = strzelać w górę w burn up in
33. burn against = palić przeciwko burn against
34. burn upon = palić na burn upon
burn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 92
burn alive • burned away • badly burned • burn hot • burn brightly • burn low • burn bright • severely burned • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.