"spalić na popiół" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spalić na popiół" po polsku

"spalić na popiół" — Słownik kolokacji angielskich

burn to the ground kolokacja
  1. burn czasownik + ground rzeczownik = spalić doszczętnie, spalić na popiół
    Luźna kolokacja

    The church was burned to the ground some 3 days later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo