ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"wypalić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypalić się" po polsku — Słownik angielsko-polski

wypalić się

phrasal verb
 1. go out ****  
  Watch the fire so that it doesn't go out, please. (Proszę cię, pilnuj ognia, aby się nie wypalił.)
  A match went out. (Zapałka się wypaliła.)
 2. burn out
 3. burn up
 4. burn down
 5. burn away
  • spalić się, wypalić się
   The last candle burned away and we had to sit in darkness. (Ostatnia świeczka się wypaliła i musieliśmy siedzieć w ciemnościach.)
czasownik
 1. outburn
idiom
 1. run out of steam informal , run out of gas American English informal , lose gas American English informal
phrasal verb
 1. go off **
czasownik
 1. scorch
  • przypalić (coś), wypalić (ślad na czymś), przypiec (skórę)
   Sun scorched the lawn. (Słońce wypaliło trawnik.)
   My iron scorched my trousers. (Moje żelazko przypaliło moje spodnie.)
 2. firefang
czasownik
 1. fire *****
  • wypalać (np. cegły) [TRANSITIVE]
   I fired some bricks. (Wypaliłem kilka cegieł.)
   This factory fires bricks. (Ta fabryka wypala cegły.)
 2. bake ***
 3. burn ***
 4. fulgurate
czasownik
 1. bomb ***
 2. misfire
idiom
 1. fall flat
  • nie wypalić (np. o żarcie, przedstawieniu)
   Your joke fell flat. (Twój żart nie wypalił.)
   I'm afraid that their performance will fall flat. (Obawiam się, że ich przedstawienie nie wypali.)
 2. come unglued
 3. go off half cocked British English , go off at half cock British English
 1. go adrift
phrasal verb
 1. blurt something out

"wypalić się" — Słownik kolokacji angielskich

burn up kolokacja
 1. burn czasownik + up particle = spalić się, spalać się, wypalić się, wypalać się
  Bardzo silna kolokacja

  And he needed to talk himself, to keep the question from burning up his own mind.

  Podobne kolokacje:
burn out kolokacja
 1. burn czasownik + out particle = wypalić się, wypalać się (np. żarówka, świeca)
  Bardzo silna kolokacja

  "Those programs are the ones where the kids start to burn out and don't want to take part."

  Podobne kolokacje:
burn away kolokacja
Popularniejsza odmiana: burned away
 1. burn czasownik + away przysłówek = spalić się, wypalić się
  Bardzo silna kolokacja

  The hair on the left side of her head was burned away.

  Podobne kolokacje:
run out of steam kolokacja
 1. run czasownik + steam rzeczownik = stracić motywację, wypalić się
  Luźna kolokacja

  This hour runs out of steam around the 30-minute mark.

  Podobne kolokacje:
run out of gas kolokacja
 1. run czasownik + gas rzeczownik = stracić motywację, wypalić się
  Luźna kolokacja

  Others ask whether it might not just be that he has run out of gas.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!