Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"nie udać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie udać się" po polsku

nie udać się

czasownik
 1. fail ****
 2. bomb ***
  • nie wypalić, nie udać się (np. o przedstawieniu, wydarzeniu) American English [INTRANSITIVE]
   Unfortunately, our performance bombed. (Niestety, nasze przedstawienie nie udało się.)
   My party bombed because the weather was awful. (Moja impreza nie wypaliła, bo pogoda była okropna.)
 3. misfire
 4. miscarry
phrasal verb
 1. fall down *
idiom
 1. come unglued
 1. the joke is on somebody
czasownik
 1. act *****
 2. pretend **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I pretended not to understand her. (Udawałem, że jej nie rozumiem.)
  Susan pretended to be asleep. (Susan udawała, że śpi.)
  Don't pretend you haven't noticed. (Nie udawaj, że nie zauważyłeś.)
  link synonim: act
 3. fake **
  • udawać (np. chorego) [TRANSITIVE]
   She faked an illness and everyone believed it. (Ona udała chorobę i wszyscy w to uwierzyli.)
   My mother faked a suprise when she saw us. (Moja mama udała zdziwienie, kiedy nas zobaczyła.)
   He can't fake a foreign accent. (On nie umie udawać obcego akcentu.)
   link synonim: feign
 4. affect ****   formal [TRANSITIVE]
  She affected a disease to avoid school. (Ona udawała chorobę, aby uniknąć szkoły.)
  Don't affect pain, I know you too well. (Nie udawaj bólu, znam cię za dobrze.)
 5. pose ***   [INTRANSITIVE]
  My twin brother was posing to be me. (Mój brat bliźniak udawał, że jest mną.)
  She always poses to be someone else. (Ona zawsze udaje kogoś innego.)
 6. come *****
 7. feign
 8. play *****   [TRANSITIVE]
  "Is he really sick?" "No, he's just playing." ("Czy on naprawdę jest chory?" "Nie, tylko udaje.")
  My dog can play dead. (Mój pies umie udawać martwego.)
 9. simulate *
 10. sham
 11. dissemble literary  
 12. playact , play-act  
 13. dissimulate   formal
phrasal verb
 1. make out *
 2. come over **
phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. parade as something
czasownik
 1. succeed ***
 2. click **
 3. fly ****
phrasal verb
 1. come off **
 1. be a success
 2. betake oneself  
idiom
 1. go into orbit
 2. be home and dry
phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
 2. succeed in something ** , succeed in doing something
czasownik
 1. turn your hand to doing something
 2. wend one's way

"nie udać się" — Słownik kolokacji angielskich

come unglued kolokacja
 1. come czasownik + unglued przymiotnik = nie wypalić, nie udać się
  Luźna kolokacja

  No, it took me, oh, four or five more days to come completely unglued.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo