"powieść się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powieść się" po polsku

powieść się

phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
 2. succeed in something ** , succeed in doing something
 3. come off **
czasownik
 1. score ****
 2. succeed ***
 3. click **
idiom
 1. have a good run for one's money
Melville, Hemingway, Joyce: Name the classic novel based on a line ...
rzeczownik
 1. novel ***   [policzalny]
  She writes novels for young people. (Ona pisze powieści dla młodzieży.)
  I like reading adventure novels. (Lubię czytać powieści przygodowe.)
  The novel is based on my life. (Powieść jest oparta na moim życiu.)
  zobacz także: novella
idiom
 1. go into orbit
czasownik
 1. fail ****
 2. go astray
phrasal verb
 1. fall through
idiom
 1. turn sour  
  Our plan turned sour and we had to think of a new solution. (Nasz plan nie powiódł się i musieliśmy pomyśleć o nowym rozwiązaniu.)
 2. go belly up
 1. meet with little success
 2. bite the big one American English potocznie
phrasal verb
 1. make out *   American English
  "I heard that you make out." "Yes, I have my own company." ("Słyszałem, że ci się powodzi." "Tak, mam swoją własną firmę.")
  How do you make out with your clients? (Jak ci się powodzi z twoimi klientami?)

"powieść się" — Słownik kolokacji angielskich

work out kolokacja
 1. work czasownik + out particle = sprawdzać się, powieść się, udawać się
  Bardzo silna kolokacja

  I worked up to running and working out five to six days a week.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo