ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nie udawać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie udawać się" po polsku

nie udawać się

phrasal verb
 1. fall through
czasownik
 1. act *****
 2. pretend **   [przechodni/nieprzechodni]
  I pretended not to understand her. (Udawałem, że jej nie rozumiem.)
  Susan pretended to be asleep. (Susan udawała, że śpi.)
  Don't pretend you haven't noticed. (Nie udawaj, że nie zauważyłeś.)
  link synonim: act
 3. fake **
  • udawać (np. chorego) [przechodni]
   She faked an illness and everyone believed it. (Ona udała chorobę i wszyscy w to uwierzyli.)
   My mother faked a surprise when she saw us. (Moja mama udała zdziwienie, kiedy nas zobaczyła.)
   He can't fake a foreign accent. (On nie umie udawać obcego akcentu.)
   link synonim: feign
 4. affect ****   oficjalnie [przechodni]
  She affected a disease to avoid school. (Ona udawała chorobę, aby uniknąć szkoły.)
  Don't affect pain, I know you too well. (Nie udawaj bólu, znam cię za dobrze.)
 5. pose ***   [nieprzechodni]
  My twin brother was posing to be me. (Mój brat bliźniak udawał, że jest mną.)
  She always poses to be someone else. (Ona zawsze udaje kogoś innego.)
 6. come *****
 7. feign
 8. play *****   [przechodni]
  "Is he really sick?" "No, he's just playing." ("Czy on naprawdę jest chory?" "Nie, tylko udaje.")
  My dog can play dead. (Mój pies umie udawać martwego.)
 9. simulate *
 10. sham
 11. dissemble termin literacki  
 12. playact , play-act  
 13. dissimulate   oficjalnie
phrasal verb
 1. make out *
 2. come over
 1. fake it
 2. make like
 3. put on a front , put up a front
 4. act a part
idiom
 1. sail under false colours
 2. put on an act
 1. pose as somebody
  • udawać kogoś, podszywać się pod kogoś
   My brother posed as me when he tried to buy alcohol. (Mój brat podszył się pode mnie, kiedy próbował kupić alkohol.)
   Somebody posed as her in the bank. (Ktoś się pod nią podszył w banku.)
 2. do an impression of somebody
phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. parade as something
phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
 2. succeed in something ** , succeed in doing something
czasownik
 1. turn your hand to doing something
 2. wend one's way
czasownik
 1. fail ****
 2. bomb ***
 3. misfire
 4. miscarry
phrasal verb
 1. fall down *
czasownik
 1. succeed ***
 2. click **
 3. fly ****
phrasal verb
 1. come off **
 1. be a success
 2. betake oneself  

"nie udawać się" — Słownik kolokacji angielskich

fall through kolokacja
 1. fall czasownik + through przysłówek = nie dojść do skutku, nie powieść się, nie udawać się, nawalić
  Bardzo silna kolokacja

  The issue never came up because the talks fell through.

  Podobne kolokacje:
 2. fall czasownik + through przyimek = nie dojść do skutku, nie powieść się, nie udawać się, nawalić
  Bardzo silna kolokacja

  That is why we do not fall through the floor.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo