"odnieść sukces" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnieść sukces" po polsku

odnieść sukces

obrazek do "succeed" po polsku
czasownik
 1. succeed ***
  • odnieść sukces (w czymś), osiągnąć cel [nieprzechodni]
   Serena Williams succeeded at tennis. (Serena Williams odniosła sukces w tenisie.)
   You want to succeed as a teacher. (Ty chcesz osiągnąć sukces jako nauczyciel.)
   link synonim: get on
   przeciwieństwo: fail
 2. work , *****
  • być efektywnym, odnieść sukces [nieprzechodni]
   I hope this will work - if not, I give up. (Mam nadzieję, że to będzie efektywne - jeśli nie, ja się poddaję.)
   Our song worked and we signed a contract. (Nasza piosenka odniosła sukces i podpisaliśmy umowę.)
 3. make something of yourself  
 4. fadge
idiom
 1. make it *****  
  She made it in Hollywood in 1927. (Ona odniosła sukces w Hollywoodzie w 1927 roku.)
  I've always known that you would make it! (Zawsze wiedziałem, że odniesiesz sukces!)
 2. make good * , make it good
  • odnieść sukces (np. finansowy, zawodowy)
   He is very talented and I'm sure he'll make good. (Jest bardzo utalentowany i jestem pewny, że odniesie sukces.)
 3. cut it *
  • dać sobie radę, dać radę (coś zrobić), wystarczać (by coś zrobić), odnieść sukces potocznie
   This situation is stressful and I don't think I'll be able to cut it. (Ta sytuacja jest stresująca i nie wiem, czy dam radę to wytrzymać.)
   Sometimes simple solutions just don't cut it. (Czasami zwyczajne rozwiązania po prostu nie wystarczają.)
   Wyrażenie jest stosowane w negacji.
 4. score a hit
 5. be riding high  
 6. go into orbit
 7. whup the game
 8. make one's marble good
phrasal verb
 1. succeed in something ** , succeed in doing something
 2. win out
 3. come off **
 4. win through

"odnieść sukces" — Słownik kolokacji angielskich

make good kolokacja
 1. make czasownik + good przymiotnik = odnieść sukces (np. finansowy, zawodowy)
  Bardzo silna kolokacja

  Whatever, I don't think we'll have to wait long to see if they make good on their order.

win out kolokacja
 1. win czasownik + out particle = zwyciężyć, odnieść sukces
  Bardzo silna kolokacja

  A hard decision for him, but the food won out and he dropped the paper.

  Podobne kolokacje:
score a hit kolokacja
 1. score czasownik + hit rzeczownik = zdobyć punkt, trafić, odnieść sukces
  Zwykła kolokacja

  The range was too great for them to score a hit, until a few came closer.

go into orbit kolokacja
 1. go czasownik + orbit rzeczownik = udać się, powieść, odnieść sukces
  Zwykła kolokacja

  They'll take off from the mother rocket after it goes into orbit.

  Podobne kolokacje: