BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zwyciężyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwyciężyć" po polsku

zwyciężyć

Na zwycięstwo rzecze mówiąc
czasownik
 1. win *****
  • wygrać, zwyciężyć (np. w wyścigu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Everyone is sure that we will win this time. (Wszyscy są pewni, że tym razem wygramy.)
   She won a teddy bear in a lottery. (Ona wygrała pluszowego misia na loterii.)
   I need to train more if I want to win. (Muszę więcej trenować, jeśli chcę wygrać.)
 2. defeat ***
  • pokonać, zwyciężyć [TRANSITIVE]
   You will never defeat me. (Nigdy mnie nie pokonasz.)
   I managed to defeat my opponent. (Udało mi się pokonać mojego przeciwnika.)
   We were defeated in this battle. (Zostaliśmy pokonani w tej bitwie.)
   link synonimy: beat, snow under
 3. overpower , op (skrót) *
 4. vanquish literary
 5. whop , także: whap
 6. drub
phrasal verb
 1. win out
 2. win through
idiom
 1. pin someone's ears back
 2. ace out
 3. carry the day , win the day
  • zwyciężyć, wygrać (np. zdrowy rozsądek)
   In the end, my heart carried the day. (W ostateczności zwyciężyło moje serce.)
czasownik
 1. defeat somebody ***
czasownik
 1. triumph **
  • triumfować, odnosić sukces, zwyciężać
   But he could not triumph until the Ring was destroyed. (Ale on nie mógł triumfować, dopóki Pierścień nie był zniszczony.)
   I admit it, you were better and you won - you can triumph. (Przyznaję to, byłeś lepszy i wygrałeś - możesz triumfować.)
 2. prevail **
 3. thrash
phrasal verb
 1. chalk up

Powiązane zwroty — "zwyciężyć"

rzeczownik
zwycięstwo = victory +4 znaczenia
zwycięzca = winner +2 znaczenia
wykrzyknik
przymiotnik
zwycięski = winning +3 znaczenia
czasownik
przezwyciężyć = break +2 znaczenia
przysłówek
zwycięsko = triumphantly +1 znaczenie
inne
idiom

"zwyciężyć" — Słownik kolokacji angielskich

win out kolokacja
 1. win czasownik + out particle = zwyciężyć, odnieść sukces
  Bardzo silna kolokacja

  A hard decision for him, but the food won out and he dropped the paper.

  Podobne kolokacje:
win through kolokacja
 1. win czasownik + through przyimek = przezwyciężyć, zwyciężyć
  Bardzo silna kolokacja

  The team won at least 10 games for five straight years through 1993.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo