"pokonać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokonać kogoś" po polsku

pokonać kogoś

czasownik
 1. beat somebody ****
  • pokonać kogoś, wygrać z kimś
   to be better than somebody
   I beat my older brother at chess. (Pokonałem mojego starszego brata w szachy.)
   Poland has never beaten Spain. (Polska nigdy nie wygrała z Hiszpanią.)
   link synonim: defeat somebody
 2. defeat somebody ***
 3. best *****
  • pokonać kogoś (np. w walce) przestarzale
   He bested his enemy in a duel. (On pokonał swojego wroga w pojedynku.)
   The actress bested many girls who applied for the role. (Aktorka pokonała wiele dziewczyn, które starały się o tę role.)
 4. checkmate
 5. beat the pants off somebody
phrasal verb
 1. account for somebody ***
  • zabić kogoś, pokonać kogoś potocznie
   Sauron was accounted for Frodo, the member of the Fellowship of the Ring. (Sauron został pokonany przez Frodo, członka Drużyny Pierścienia.)
 2. blow out
 3. beat somebody down  
idiom
 1. have the best of somebody , get the best of somebody  
  The flu got the best of me and I spent two weeks in bed. (Grypa mnie pokonała i dwa tygodnie spędziłem w łóżku.)
 2. stomp on someone  
 3. bring somebody to their knees , bring someone to their knees
 4. make hamburger out of somebody , także: make mincemeat out of somebody
czasownik
 1. defeat ***
  • pokonać, zwyciężyć [przechodni]
   You will never defeat me. (Nigdy mnie nie pokonasz.)
   I managed to defeat my opponent. (Udało mi się pokonać mojego przeciwnika.)
   We were defeated in this battle. (Zostaliśmy pokonani w tej bitwie.)
   link synonimy: beat, snow under
 2. negotiate **
  • pokonać (np. trudną trasę, trudny zakręt) [przechodni]
   She safely negotiated a difficult route. (Ona bezpiecznie pokonała trudną trasę.)
   The driver negotiated a sharp bend. (Kierowca pokonał ostry zakręt.)
 3. upset ***
  • pobić, pokonać, obalić (przeciwnika) [przechodni]
   He upset his opponent. (On obalił swojego przeciwnika.)
   We have to upset all our rivals. (Musimy pokonać wszystkich naszych rywali.)
 4. break *****
  • złamać, pokonać, przezwyciężyć (np. przeciwności, przeciwnika) [przechodni]
   We will break our enemies and emerge victorious! (Złamiemy naszych przeciwników i będziemy zwycięzcami!)
   You have to break the obstacles to be happy. (Musisz pokonać przeszkody, żeby być szczęśliwym.)
 5. overpower , op (skrót) *
 6. thrash
 7. annihilate
 8. pummel
 9. pip    BrE potocznie
 10. whitewash
 11. smite , także: smit
 12. trounce
 13. pulverise BrE , pulverize AmE
 14. clobber potocznie
 15. outplay
 16. vanquish termin literacki
 17. worst
 18. mow ,
 19. whup
 20. brave it out
 21. overbear
 22. snow under AmE
 23. pwn
 24. donkey-lick
phrasal verb
 1. wipe out *
 2. break through something *
idiom
 1. get the better of something
 2. pin someone's ears back
 3. ace out
phrasal verb
 1. account for something ***
 2. smooth something out
czasownik
 1. beat ****
  • pokonywać, wygrywać (z kimś lub czymś) [przechodni]
   He beat cancer. (On wygrał z rakiem.)
   We were beaten by five points. (Zostaliśmy pokonani pięcioma punktami.)
   You have to learn to beat your flaws. (Musisz się nauczyć pokonywać swoje wady.)
   zobacz także: beat somebody, defeat
 2. overcome , **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [przechodni]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 3. conquer *
 4. lick **
 5. subdue
 6. surmount
 7. outflank
phrasal verb
 1. get across , get over *