"account for somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "account for somebody" po angielsku — Słownik polsko-angielski

account for somebody ***

 1. pilnować kogoś, kryć kogoś
  Are you accounting for him? (Czy ty go kryjesz?)
  Stop accounting for me. (Przestań mnie pilnować.)
phrasal verb
 1. zabić kogoś
 2. pokonać kogoś
phrasal verb
 1. stanowić część czegoś
  Oil accounts for about thirty per cent of this country's export. (Ropa stanowi około trzydziestu procent eksportu tego kraju.)
 2. stanowić przyczynę czegoś
  Long working hours account for decreased efficiency. (Długie godziny pracy stanowią powód obniżenia efektywności.)
 3. tłumaczyć coś, wyjaśniać coś
  Can you account for your absence in the board meeting? (Czy możesz wyjaśnić powód swojej nieobecności na spotkaniu zarządu?)
 4. rozliczać się z czegoś
  The shop assistant had to account for all of the transactions. (Ekspedientka musiała rozliczyć się ze wszystkich transakcji.)
 5. rejestrować transakcję
 6. zniszczyć coś
 7. pokonać coś