BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zniszczyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zniszczyć coś" po polsku

Fire Aftermath Burned Woods
czasownik
 1. destroy ***
  • zniszczyć, zrujnować (np. budynek) [TRANSITIVE]
   His car was completely destroyed in the accident. (Jego samochód został doszczętnie zniszczony w wypadku.)
   The hurricane destroyed our house. (Huragan zniszczył nasz dom.)
 2. total ****
  • zniszczyć, zdemolować (całkowicie)
   My car got totalled during the accident. (Mój samochód został zdemolowany podczas wypadku.)
 3. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 4. wreck *
 5. humble *
  • poskromić, zniszczyć (silnego przeciwnika w sporcie) [TRANSITIVE]
   They humbled the opposite team, beating them 6:0. (Oni upokorzyli drużynę przeciwną, wygrywając z nimi 6:0.)
 6. reduce ****
  • obrócić (coś) w proch, zniszczyć
   This government reduced our economy to ashes. (Ten rząd obrócił naszą gospodarkę w proch.)
 7. demolish
  • zniszczyć (np. las) [TRANSITIVE]
   People demolished this forest and many animals died. (Ludzie zniszczyli ten las i wiele zwierząt zdechło.)
 8. extinguish
 9. annihilate
 10. pulverise British English , pulverize American English
 11. impoverish , także: empoverish
 12. mow ,
 13. crater *
 14. ravish
 15. unmake  
 16. overwear
 17. immolate
phrasal verb
 1. rip apart , rip something apart  
 2. stomp out
 3. plow under
 4. scuff up
 1. end somebody *****
phrasal verb
 1. do for somebody **
 2. take somebody down
idiom
 1. dump on someone  
 2. be the ruin of somebody
 3. lay somebody low   literary
  The enemies tried to lay the king low. (Wrogowie próbowali zniszczyć króla.)
 4. do a job on someone
 5. make hamburger out of somebody , także: make mincemeat out of somebody
 6. shoot someone down in flames

zniszczyć coś

phrasal verb
 1. account for something ***
 2. wear something out
 3. knock something out  
 4. fuck up , fuck up something , fuck something up , fuck shit up
idiom
 1. dump on something  
czasownik
 1. do a job on something
 2. bust something up
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [TRANSITIVE]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. kill *****   [TRANSITIVE]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. harm ***
 4. devastate *
 5. shatter *
 6. mar *
 7. blight
 8. ravage
 9. taint
  • plugawić, plamić (honor), niszczyć (reputację), kalać (dobre imię)
   You taint your family honor with your deeds. (Plamisz honor twojej rodziny swoimi uczynkami.)
 10. wither , także: wither away
 11. raze , także: rase
 12. exterminate
 13. desolate literary
 14. vandalize , vandalise British English
 15. mangle
 16. deface
 17. devour *
 18. destruct
 19. dilapidate
 20. unbuild
phrasal verb
 1. pull something down
 2. tear something up
 3. batter something down
phrasal verb
 1. wear out

Powiązane zwroty — "zniszczyć coś"

rzeczownik
zniszczenie = destruction +16 znaczeń
niszczyciel = destroyer +2 znaczenia
niszczenie = devastation +2 znaczenia
przymiotnik
zniszczony = battered +14 znaczeń
niszczycielski = destructive +2 znaczenia
idiom
czasownik
phrasal verb

"zniszczyć coś" — Słownik kolokacji angielskich

fuck up kolokacja
 1. fuck czasownik + up particle = spierdolić coś, zjebać coś, dać dupy, zniszczyć coś, spieprzyć coś, zepsuć coś, rozjebać coś
  Bardzo silna kolokacja

  Was anyone else about, waiting to fuck up my day?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo