"niszczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niszczenie" po polsku

niszczenie

rzeczownik
 1. devastation
  • dewastacja, niszczenie, pustoszenie
   I saw the devastation caused by war and food shortages. (Widziałem zniszczenia spowodowane wojną i brakiem jedzenia.)
   Storm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure. (Orkan Klaus doprowadził do zniszczeń, zwłaszcza infrastruktury kraju.)
 2. killing **  
  Killing of common property is prohibited. (Niszczenie wspólnego mienia jest zabronione.)
 3. decay *
 4. decaying
  • niszczenie (np. organizmu), psucie (np. zębów), gnicie (np. jedzenia)
 5. blighting
 6. exterminating
 7. defacing
  • niszczenie (powierzchni czegoś), szpecenie (wyglądu czegoś)
 8. destructing
  • niszczenie (czegoś)
 9. marring
 10. dilapidating
  • podupadanie (o budynku), niszczenie (poprzez niedbałość)
 11. harming
 12. razing , także: rasing
 13. razing
 14. unbuilding
 15. vandalizing , vandalising British English
 16. banjaxing
 17. tainting
 18. desolating
 19. mangling
 20. ruinating
 21. blasting
 22. extermining
 23. stroying   old use
 24. absumption
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [TRANSITIVE]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. kill *****   [TRANSITIVE]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. harm ***
 4. devastate *
 5. shatter *
 6. mar *
 7. blight
 8. ravage
 9. taint
  • plugawić, plamić (honor), niszczyć (reputację), kalać (dobre imię)
   You taint your family honor with your deeds. (Plamisz honor twojej rodziny swoimi uczynkami.)
 10. wither , także: wither away
 11. raze , także: rase
 12. exterminate
 13. annihilate
 14. desolate literary
 15. vandalize , vandalise British English
 16. mangle
 17. deface
 18. devour *
 19. destruct
 20. dilapidate
 21. unbuild
 22. ruinate
 23. extermine
 24. stroy   old use
Fire Aftermath Burned Woods
czasownik
 1. destroy ***
  • zniszczyć, zrujnować (np. budynek) [TRANSITIVE]
   His car was completely destroyed in the accident. (Jego samochód został doszczętnie zniszczony w wypadku.)
   The hurricane destroyed our house. (Huragan zniszczył nasz dom.)
 2. total ****
  • zniszczyć, zdemolować (całkowicie)
   My car got totalled during the accident. (Mój samochód został zdemolowany podczas wypadku.)
 3. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 4. wreck *
 5. humble *
  • poskromić, zniszczyć (silnego przeciwnika w sporcie) [TRANSITIVE]
   They humbled the opposite team, beating them 6:0. (Oni upokorzyli drużynę przeciwną, wygrywając z nimi 6:0.)
 6. reduce ****
  • obrócić (coś) w proch, zniszczyć
   This government reduced our economy to ashes. (Ten rząd obrócił naszą gospodarkę w proch.)
 7. demolish
  • zniszczyć (np. las) [TRANSITIVE]
   People demolished this forest and many animals died. (Ludzie zniszczyli ten las i wiele zwierząt zdechło.)
 8. extinguish
 9. pulverise British English , pulverize American English
 10. impoverish , także: empoverish
 11. mow ,
 12. crater *
 13. ravish
 14. unmake  
 15. overwear
 16. immolate
 17. banjax
 18. spiflicate
 19. fordo , foredo
phrasal verb
 1. stomp out
 2. plow under
 3. scuff up
phrasal verb
 1. do for somebody **
 2. take somebody down
 1. end somebody *****
phrasal verb
 1. pull something down
 2. tear something up
 3. batter something down
phrasal verb
 1. wear out

powered by  eTutor logo