"blow apart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blow apart" po angielsku

blow apart

phrasal verb
  1. rozsadzić coś, zniszczyć coś eksplozją
  2. obalić, zadać kłam (np. teorii)

"blow apart" — Słownik kolokacji angielskich

blow apart kolokacja
Popularniejsza odmiana: blown apart
  1. blow czasownik + apart przysłówek = rozsadzić coś, zniszczyć coś eksplozją
    Silna kolokacja

    Until two weeks ago when her world was blown apart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo