"fall apart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fall apart" po angielsku — Słownik polsko-angielski

fall apart *

phrasal verb
 1. rozpaść się, zakończyć się
  She was depressed when her marriage fell apart. (Ona była w depresji, kiedy jej małżeństwo się rozpadło.)
  When he told me he was going to the US my world fell apart. (Kiedy on mi powiedział, że wyjeżdża do USA, mój świat się rozleciał.)
 2. rozpaść się, rozlecieć się
  The cup fell apart in my hands. (Filiżanka rozpadła się mi w rękach.)
  Fix the roof or our house will fall apart. (Napraw dach albo nasz dom się rozleci.)
 3. rozpaść się, rozkleić się (nie radzić sobie z emocjami)
  When my cousin died in a car accident, I fell apart. (Kiedy mój kuzyn zginął w wypadku samochodowym, rozkleiłem się.)
  When she broke up with him, he fell apart. (Kiedy ona z nim zerwała, on się rozkleił.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "fall apart"

phrasal verb

"fall apart" — Słownik kolokacji angielskich

fall apart kolokacja
 1. fall czasownik + apart przysłówek = rozpaść się, zakończyć się
  Bardzo silna kolokacja

  Why does my life always fall apart in the summer?

  Podobne kolokacje: