"rozpadać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpadać się" po polsku

rozpadać się

obrazek do "decay" po polsku
phrasal verb
 1. fall apart , *
 2. come apart   [nieprzechodni]
  The bolts of lightning made the sky look as if it had been falling apart. (Błyskawice sprawiły, że niebo wyglądało, jakby się rozpadało.)
  I took the tool, and it immediately came apart. (Wziąłem narzędzie, a to natychmiast się rozpadło.)
 3. fall out *  
 4. rot away
 5. be falling apart
czasownik
 1. fragment ** , fragmentize AmE , fragmentise BrE  
  The plate fragmented when it hit the ground. (Talerz rozpadł się kiedy uderzył o ziemię.)
 2. decay *
 3. crumble *
  • rozpaść się, rozpadać się, popaść w ruinę, popadać w ruinę
   The village crumbled when everyone left to work in the city. (Ta wioska popadła w ruinę, kiedy wszyscy wyjechali do pracy do miasta.)
   The building would crumble if it weren't for its sturdy structure. (Ten budynek by się zawalił gdyby nie miał solidnej konstrukcji.)
 4. brittle
 5. splinter
  • odłączać się, rozpadać się
   The party splintered into two opposing camps. (Partia rozpadła się na dwa przeciwstawne obozy.)
 6. disintegrate  
 7. perish
 8. moulder BrE , molder AmE
 9. fall to pieces  
idiom
 1. be on one's last legs
 2. be on the rocks
czasownik
 1. unravel

Powiązane zwroty — "rozpadać się"

czasownik
spadać = fall +8 znaczeń
padać = rain +6 znaczeń
napadać = attack +3 znaczenia
wypadać = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate dawne użycie +1 znaczenie
upadać = drop +1 znaczenie
opadać = slope +8 znaczeń
phrasal verb
spadać = come down +2 znaczenia
zapadać = break down +1 znaczenie
idiom
rzeczownik
rozpad = breakdown +2 znaczenia
rozpadlina = chasm +3 znaczenia

"rozpadać się" — Słownik kolokacji angielskich

come apart kolokacja
 1. come czasownik + apart przysłówek = rozpadać się
  Bardzo silna kolokacja

  The world was coming apart around her, and she'd done nothing.

fall apart , kolokacja
 1. fall czasownik + apart przysłówek = rozpadać się, kończyć się
  Bardzo silna kolokacja

  Why does my life always fall apart in the summer?

rot away kolokacja
Popularniejsza odmiana: rotted away
 1. rot czasownik + away przysłówek = gnić, rozpadać się
  Zwykła kolokacja

  He set the world on fire, and now he's rotting away.

  Podobne kolokacje: