PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rozpad" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpad" po polsku

rozpad

an emotional breakdown
rzeczownik
 1. breakdown *
  • rozpad, załamanie (np. związku, gospodarki) [policzalny lub niepoliczalny]
   According to experts, the main reason for the breakdown was a lack of progress in services and industry. (Eksperci wskazują, iż główną przyczyną załamania był brak postępu w obszarze usług i przemysłu.)
 2. breakup *
  • rozpad, podział, rozbicie
   After the breakup of the Soviet Union, the influence of free market has increased in this region. (Po rozpadzie Związku Radzieckiego, wpływ wolnego rynku wzrastał na tym obszarze.)
 3. dissolution
 4. decaying
  • rozpad (np. społeczeństwa), upadek (np. wartości)