BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"odpadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpadać" po polsku

odpadać

phrasal verb
 1. fall away  
  The button fell away from his shirt. (Z jego koszuli odpadł guzik.)
 2. slough off
czasownik
 1. shear *
 2. drop away  
phrasal verb
 1. fall off *
 2. drop off
  • odpaść, oderwać się
   I feel like my hands are going to drop off. (Czuje się jakby miały mi odpaść ręce.)
   He watched the wheel drop off, and chuckled. (On patrzył jak odpadało koło i zachichotał.)
   This button dropped off from your shirt. (Ten guzik odpadł z twojej koszuli.)
 3. drop out informal *
  • odpaść, wycofać się (nie brać w czymś więcej udziału)
   The team dropped out of the competition. (Drużyna odpadła z zawodów.)
   She broke her arm so she had to drop out of the competition. (Ona złamała rękę, więc musiała wycofać się z konkursu.)
 4. come off **
 5. come away
  • odpaść (np. kartki z książki)
   A few pages have come away. That's why the price is cut. (Kilka kartek odpadło. Dlatego cena jest obniżona.)
 6. fly off
 7. go out ****
  • odpaść (np. w zawodach sportowych)
   He tried really hard but he went out, others were faster than him. (On bardzo się starał, ale odpadł, inni byli szybsi od niego.)
   He went out in the first round. (On odpadł w pierwszej rundzie.)
 8. break away
 9. wash out
 10. flake out
 11. spark out
 12. nod out
 13. zone out
czasownik
 1. come adrift

Powiązane zwroty — "odpadać"

czasownik
padać = rain +6 znaczeń
spadać = fall +9 znaczeń
napadać = attack +4 znaczenia
wypadać = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate old use +2 znaczenia
upadać = drop +2 znaczenia
opadać = slope +9 znaczeń
phrasal verb
idiom
rzeczownik

"odpadać" — Słownik kolokacji angielskich

drop away kolokacja
 1. drop czasownik + away przysłówek = odpadać
  Bardzo silna kolokacja

  Minutes later, the road gave another turn and dropped away in front of them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo