"odłączać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odłączać się" po polsku

odłączać się

czasownik
 1. wander ** , wander off
  • oddalać się, odłączać się [nieprzechodni]
   Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
   He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)
 2. splinter
  • odłączać się, rozpadać się
   The party splintered into two opposing camps. (Partia rozpadła się na dwa przeciwstawne obozy.)
 3. secede
phrasal verb
 1. fall off *
obrazek do "disconnect" po polsku
czasownik
 1. disconnect *
  • odłączyć (o sprzęcie, np. prąd od komputera)
   He disconnected the cable. (On odłączył kabel.)
   przeciwieństwo: connect
 2. unplumb
 3. take offline
 4. unfix
 5. delink
phrasal verb
 1. break away from something
phrasal verb
 1. turn something off , także: turn off something **  
  My mother turned the internet off so I would study. (Moja mama odłączyła internet, abym się uczył.)
  They turned the gas off in our house. (Oni odłączyli gaz w naszym domu.)

"odłączać się" — Słownik kolokacji angielskich

fall off kolokacja
 1. fall czasownik + off particle = odpaść, oderwać się, spaść, odłączać się
  Bardzo silna kolokacja

  I'd better not take any more at once in case they fall off.

  Podobne kolokacje:
wander off kolokacja
 1. wander czasownik + off particle = oddalać się, odłączać się
  Bardzo silna kolokacja

  He should never wander off from me and do things on his own.

  Podobne kolokacje: