ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"oddalać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddalać się" po polsku

oddalać się

czasownik
 1. wander ** , wander off
  • oddalać się, odłączać się [nieprzechodni]
   Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
   He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)
 2. recede *
 3. slink  
 4. deflect
phrasal verb
 1. draw away  
idiom
 1. edge away
czasownik
 1. avert *
 2. remove ****
 3. wean
 4. dismiss **
  • oddalać (np. wniosek)
   The judge dismissed his motion due to the lack of sufficient evidence. (Sędzia oddalił jego wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów.)
 5. pinch *
 6. spean
phrasal verb
 1. stave something off
phrasal verb
 1. pull out **
czasownik
 1. betake oneself off

Powiązane zwroty — "oddalać się"

przymiotnik
daleki = far +5 znaczeń
dalszy = further +8 znaczeń
oddalony = outlying +1 znaczenie
przysłówek
rzeczownik
dal = distance +2 znaczenia
oddalenie = way +3 znaczenia
phrasal verb

"oddalać się" — Słownik kolokacji angielskich

wander off kolokacja
 1. wander czasownik + off particle = oddalać się, odłączać się
  Bardzo silna kolokacja

  He should never wander off from me and do things on his own.

  Podobne kolokacje:
draw away kolokacja
 1. draw czasownik + away przysłówek = oddalać się
  Bardzo silna kolokacja

  They drew away a little and stood looking at the place for a while.

  Podobne kolokacje:
edge away kolokacja
 1. edge czasownik + away przysłówek = oddalać się, odchodzić, odsuwać się
  Zwykła kolokacja

  Then he edged away to let the ship show itself off.

  Podobne kolokacje:
walked away kolokacja
Popularniejsza odmiana: walk away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddalać się
 1. walk czasownik + away przysłówek
  Zwykła kolokacja

  Once they made the money, then he could walk away.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo