"peel away" — Słownik kolokacji angielskich

peel away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpadnij płatami
  1. peel czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Then they peeled away to head back to their base.

    Podobne kolokacje: