"zrywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrywać" po polsku

zrywać

guitar and pluck the
czasownik
 1. pick *****
  • zrywać, zbierać (owoce, kwiaty) [TRANSITIVE]
   He is busy picking apples. (On jest zajęty zbieraniem jabłek.)
   She picked flowers on the meadow. (Ona zrywała kwiaty na łące.)
   He picked a tag off my shirt. (On zerwał metkę z mojej koszuli.)
   Miss, you can't pick flowers in the park. (Panienko, nie można w parku zrywać kwiatków.)
 2. rip **
  • zrywać, rozdzierać, rozrywać (np. ubranie) [TRANSITIVE]
   She ripped his shirt off. (Ona zerwała z niego koszulę.)
   Your dog ripped my favourite trousers. (Twój pies rozerwał moje ulubione spodnie.)
 3. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 4. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać written
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 5. rupture
  • zrywać (np. stosunki)
 6. sever
  • zrywać (kontakty z kimś), zrywać (znajomość) formal
 7. cull
phrasal verb
 1. peel away
 1. break a connection , break a tie , break a link
  • zerwać, zrywać (np. połączenie, więzy)
phrasal verb
 1. blow off something
 2. break something off , także: break off something *
czasownik
 1. break *****
phrasal verb
 1. start up *
phrasal verb
 1. break into something *
  • zrywać się (np. do biegu)
   When he saw the police behind him, he broke into a run. (Kiedy zobaczył za sobą policję, zerwał się do biegu.)
   When she heard the music, she broke into a dance. (Kiedy usłyszała muzykę, zerwała się do tańca.)
 2. jump up *  
czasownik
 1. start *****
  • zrywać się (z miejsca, na nogi, ze snu), wzdrygać się, podskakiwać [INTRANSITIVE]
   I started because I heard a noise in the other carriage. (Zerwałem się, ponieważ usłyszałem hałas w innym wagonie.)
   She started when he touched her neck. (Ona się wzdrygnęła, gdy on dotknął jej szyi.)

"zrywać" — Słownik kolokacji angielskich

break a tie kolokacja
 1. break czasownik + tie rzeczownik = zerwać, zrywać (np. połączenie, więzy)
  Zwykła kolokacja

  Each team won one game against another side, so this couldn't break the tie.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo