"zrywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrywanie" po polsku

zrywanie

rzeczownik
 1. picking
 2. culling
 3. scrapping
 4. rupturing
  • zrywanie (np. stosunków)
 5. ripping
 6. severing
  • zrywanie (kontaktów z kimś), zrywanie (znajomości) oficjalnie
 7. plucking
obrazek do "pick" po polsku guitar and pluck the
czasownik
 1. pick *****
  • zrywać, zbierać (owoce, kwiaty) [przechodni]
   He is busy picking apples. (On jest zajęty zbieraniem jabłek.)
   She picked flowers on the meadow. (Ona zrywała kwiaty na łące.)
   He picked a tag off my shirt. (On zerwał metkę z mojej koszuli.)
   Miss, you can't pick flowers in the park. (Panienko, nie można w parku zrywać kwiatków.)
 2. rip **
 3. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 4. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać język pisany
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 5. rupture
 6. sever
 7. cull
phrasal verb
 1. peel away
 1. break a connection , break a tie , break a link
obrazek do "blow off something" po polsku
phrasal verb
 1. blow off something
 2. break something off , także: break off something *
obrazek do "break" po polsku
czasownik
 1. break *****
phrasal verb
 1. start up *
phrasal verb
 1. break into something *
  • zrywać się (np. do biegu)
   When he saw the police behind him, he broke into a run. (Kiedy zobaczył za sobą policję, zerwał się do biegu.)
   When she heard the music, she broke into a dance. (Kiedy usłyszała muzykę, zerwała się do tańca.)
 2. jump up *  
czasownik
 1. start *****
  • zrywać się (z miejsca, na nogi, ze snu), wzdrygać się, podskakiwać [nieprzechodni]
   I started because I heard a noise in the other carriage. (Zerwałem się, ponieważ usłyszałem hałas w innym wagonie.)
   She started when he touched her neck. (Ona się wzdrygnęła, gdy on dotknął jej szyi.)

powered by  eTutor logo