BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"zerwać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zerwać się" po polsku

zerwać się

czasownik
 1. break *****
  • przerwać się, zerwać się (np. o linie) [INTRANSITIVE]
   Suddenly the rope broke. (Nagle lina się zerwała.)
   This cable won't break, don't worry. (Ten kabel się nie przerwie, nie martw się.)
phrasal verb
 1. start up *
guitar and pluck the
czasownik
 1. pick *****
  • zrywać, zbierać (owoce, kwiaty) [TRANSITIVE]
   He is busy picking apples. (On jest zajęty zbieraniem jabłek.)
   She picked flowers on the meadow. (Ona zrywała kwiaty na łące.)
   He picked a tag off my shirt. (On zerwał metkę z mojej koszuli.)
   Miss, you can't pick flowers in the park. (Panienko, nie można w parku zrywać kwiatków.)
 2. rip **
 3. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 4. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać written
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 5. rupture
 6. sever
 7. cull
phrasal verb
 1. peel away
phrasal verb
 1. blow off something
 2. break something off , także: break off something *
phrasal verb
 1. break into something *
  • zrywać się (np. do biegu)
   When he saw the police behind him, he broke into a run. (Kiedy zobaczył za sobą policję, zerwał się do biegu.)
   When she heard the music, she broke into a dance. (Kiedy usłyszała muzykę, zerwała się do tańca.)
 2. jump up *  
czasownik
 1. start *****
  • zrywać się (z miejsca, na nogi, ze snu), wzdrygać się, podskakiwać [INTRANSITIVE]
   I started because I heard a noise in the other carriage. (Zerwałem się, ponieważ usłyszałem hałas w innym wagonie.)
   She started when he touched her neck. (Ona się wzdrygnęła, gdy on dotknął jej szyi.)

"zerwać się" — Słownik kolokacji angielskich

start up kolokacja
 1. start czasownik + up particle = podskoczyć, zerwać się (o osobie)
  Bardzo silna kolokacja

  She did not want the relationship to start up again.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo