"porwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porwać" po polsku

porwać

czasownik
 1. kidnap *
  • porwać, uprowadzić
   A rich businessman was kidnapped by four masked men. (Bogaty biznesmen został porwany przez czterech zamaskowanych mężczyzn.)
   link synonim: abduct
 2. snag *
  • rozerwać, rozedrzeć (o coś), porwać (np. ubranie)
   My clothes got snagged when I walked through the forest. (Moje ubrania się porwały, jak przechodziłem przez las.)
 3. snatch *
 4. hijack , także: highjack
  • porwać, uprowadzić (np. samolot, statek, pojazd) [przechodni]
   On September 11, 2001, terrorists hijacked several planes. (11 września 2001 terroryści porwali kilka samolotów.)
 5. carry away
 6. ravish
 7. yoink
 8. delacerate
phrasal verb
 1. catch up **
  • porwać, porywać, złapać (np. torbę, płaszcz)
   She caught her bag up and left immediately. (Ona porwała swoją torebkę i natychmiast wyszła.)
   She had no time to talk, she just caught her phone up and left. (Nie miała czasu rozmawiać, złapała tylko swój telefon i wyszła.)
phrasal verb
 1. wash somebody away
  • porwać kogoś (o wodzie lub powodzi)
   The water washed a little girl away and she drowned. (Woda porwała małą dziewczynkę i utonęła.)
obrazek do "abduct" po polsku
czasownik
 1. sweep ***
  • zmieść, porywać [przechodni]
   She was swept into the sea. (Ona została porwana do morza.)
   We'll sweep them down the hill as they come up. (Zmieciemy ich ze wzgórza, kiedy będą się wspinać.)
   My hat was swept by the wind. (Mój kapelusz został porwany przez wiatr.)
 2. grip **
  • porywać (np. widownię, słuchaczy) [przechodni]
   His monologue gripped the audience. (Jego monolog porwał widownię.)
   Her performance gripped the listeners. (Jej występ porwał słuchaczy.)
   This kind of music grips my heart. (Ten rodzaj muzyki porywa moje serce.)
 3. abduct
 4. entrain
czasownik
 1. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać język pisany
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 2. throb
 3. twinge
 4. lancinate
phrasal verb
 1. tear along

"porwać" — Słownik kolokacji angielskich

carry away kolokacja
Popularniejsza odmiana: carried away
 1. carry czasownik + away przysłówek = porwać, unieść, zabierać
  Bardzo silna kolokacja

  Got carried away by having someone to talk to for a bit.

powered by  eTutor logo