"porwanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porwanie" po polsku

porwanie

obrazek do "kidnapping" po polsku obrazek do "abduction" po polsku
rzeczownik
 1. kidnapping *
  • porwanie, uprowadzenie
   I never would have thought to go formal to a kidnapping. (Nigdy bym nie pomyśłał by ubrać się galowo na porwanie.)
   It looks like a kidnapping, but nobody's asked for a ransom. (To wygląda na porwanie, ale nikt nie zgłosił żądania okupu.)
   Six hours and our kidnapping turns into a possible homicide. (Sześć godzin, a nasze porwanie przekształca się w podejrzenie morderstwa.)
   link synonim: abduction
 2. abduction
  • porwanie, uprowadzenie
   Do you have any evidence linking him to this abduction? (Macie jakieś dowody wiążące go z tym uprowadzeniem?)
   The three people with him at the time of his abduction were killed by the kidnappers. (Troje ludzi, którzy byli z nim w chwili uprowadzenia, zostało zabitych przez porywaczy.)
   An abduction and murder conviction usually means the death penalty. (Oskarżenie o porwanie i morderstwo zazwyczaj oznacza wyrok śmierci.)
   link synonim: kidnapping
 3. hijacking
 4. snatch *    AmE potocznie [policzalny]
 5. hijack , także: highjack
  • porwanie (np. samolotu, statku, pojazdu)
 6. ravishment
 7. snagging
czasownik
 1. kidnap *
  • porwać, uprowadzić
   A rich businessman was kidnapped by four masked men. (Bogaty biznesmen został porwany przez czterech zamaskowanych mężczyzn.)
   link synonim: abduct
 2. snag *
  • rozerwać, rozedrzeć (o coś), porwać (np. ubranie)
   My clothes got snagged when I walked through the forest. (Moje ubrania się porwały, jak przechodziłem przez las.)
 3. snatch *
 4. hijack , także: highjack
  • porwać, uprowadzić (np. samolot, statek, pojazd) [przechodni]
   On September 11, 2001, terrorists hijacked several planes. (11 września 2001 terroryści porwali kilka samolotów.)
 5. carry away
 6. ravish
 7. yoink
 8. delacerate
phrasal verb
 1. catch up **
  • porwać, porywać, złapać (np. torbę, płaszcz)
   She caught her bag up and left immediately. (Ona porwała swoją torebkę i natychmiast wyszła.)
   She had no time to talk, she just caught her phone up and left. (Nie miała czasu rozmawiać, złapała tylko swój telefon i wyszła.)
obrazek do "abduct" po polsku
czasownik
 1. sweep ***
  • zmieść, porywać [przechodni]
   She was swept into the sea. (Ona została porwana do morza.)
   We'll sweep them down the hill as they come up. (Zmieciemy ich ze wzgórza, kiedy będą się wspinać.)
   My hat was swept by the wind. (Mój kapelusz został porwany przez wiatr.)
 2. grip **
  • porywać (np. widownię, słuchaczy) [przechodni]
   His monologue gripped the audience. (Jego monolog porwał widownię.)
   Her performance gripped the listeners. (Jej występ porwał słuchaczy.)
   This kind of music grips my heart. (Ten rodzaj muzyki porywa moje serce.)
 3. abduct
 4. entrain
czasownik
 1. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać język pisany
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 2. throb
 3. twinge
 4. lancinate
phrasal verb
 1. tear along
phrasal verb
 1. wash somebody away
  • porwać kogoś (o wodzie lub powodzi)
   The water washed a little girl away and she drowned. (Woda porwała małą dziewczynkę i utonęła.)

powered by  eTutor logo