GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"pędzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pędzić" po polsku

pędzić

obrazek do "speed" po polsku
czasownik
 1. speed ****
  • pędzić, mknąć [nieprzechodni]
   The car is speeding on the motorway. (Samochód mknie po autostradzie.)
   Don't speed, we have plenty of time. (Nie pędź, mamy mnóstwo czasu.)
   link synonim: rush
   zobacz także: spin
 2. rush ****
  • pędzić, gonić, biec [nieprzechodni]
   He came rushing in from the kitchen. (On przyszedł pospiesznie z kuchni.)
   We all rushed upstairs to see what was going on. (Wszyscy pobiegliśmy na górę, żeby zobaczyć, co się działo.)
   link synonim: speed
   zobacz także: run
 3. race *****
  • pędzić, gnać [nieprzechodni]
   "Hey, where are you racing?" "I can't talk, I'm late for work!" ("Hej, gdzie tak pędzisz?" "Nie mogę rozmawiać, jestem spóźniony do pracy!")
   You don't have to race like that, there's a lot of time. (Nie musisz tak pędzić, jest jeszcze dużo czasu.)
 4. rocket , **
  • pędzić, mknąć (np. pociąg)
   With a roar of sound they rocketed into the air. (Popędzili w powietrze z głośnym rykiem.)
   The train was rocketing on the tracks. (Pociąg mknął po torach.)
 5. shoot ****
  • pędzić, mknąć [przechodni/nieprzechodni]
   The car shot through the highway. (Samochód mknął autostradą.)
   We don't have to shoot - the party hasn't started yet. (Nie musimy pędzić - impreza jeszcze się nie zaczęła.)
 6. sweep ***
  • pędzić, mknąć [nieprzechodni]
   The boat swept through the cold night. (Łódź pędziła przez zimną noc.)
   Why are you sweeping like that? Is there fire? (Czemu tak pędzisz? Pali się?)
 7. tear , ****
  • pędzić, gnać potocznie [nieprzechodni]
   I saw a deer tearing along the road. (Widziałem jelenia pędzącego wzdłuż drogi.)
   W podanym znaczeniu "tear" stosujemy z przysłówkiem lub przyimkiem.
 8. bowl ****
  • pędzić (szybko podróżować)
   The children bowled along the street on their new bicycles. (Dzieci pędziły wzdłuż drogi na swoich nowych rowerach.)
   Stop bowling! Do you want to break your neck? (Nie pędź tak! Chcesz sobie złamać kark?)
 9. belt ***
  • pędzić, gnać  BrE potocznie
   You don't have to belt, we have plenty of time. (Nie musisz pędzić, mamy mnóstwo czasu.)
   Why are you belting? (Czemu tak pędzisz?)
 10. scurry , także: skurry
  • pędzić, biec, mknąć
   Hurry, my child, and scurry inside. (Pośpiesz się, moje dziecko i mknij do wnętrza.)
 11. zip *
  • śmigać, zasuwać, pędzić potocznie
   "Do you know where Jim is?" "He's just zipped past me." ("Wiesz, gdzie jest Jim?" "On właśnie śmignął obok mnie.")
   Where are you zipping to? (Dokąd pędzisz?)
 12. jet ***
  • pędzić, biec potocznie [nieprzechodni]
   You have to jet if you want to be there at five. (Musisz pędzić, jeśli chcesz być tam o piątej.)
   Don't jet like that, you'll break a leg. (Nie pędź tak, złamiesz nogę.)
 13. beetle *
  • pędzić, mknąć  BrE potocznie [nieprzechodni]
   She beetled off home after noticing her ex-boyfriend. (Ona pomknęła do domu po zobaczeniu swojego byłego chłopaka.)
   Po czasowniku beetle zawsze stosujemy przysłówek lub przyimek.
 14. hurtle
 15. scamper
 16. career BrE **** , careen AmE
  • pędzić (zwłaszcza o pojeździe)
   A black car was careering on the motorway. (Czarne auto pędziło po autostradzie.)
   Don't career like that. Do you want to kill all of us? (Nie pędź tak. Chcesz nas wszystkich pozabijać?)
 17. scud
  • mknąć, pędzić, przesuwać się (o chmurach) termin literacki
   The clouds were scudding in the sky. (Chmury mknęły po niebie.)
   In what direction are the clouds scudding? (W jakim kierunku przesuwają się chmury?)
 18. fly ****
  • uciekać, pędzić, lecieć potocznie [nieprzechodni]
   He flew from her room. (On uciekł z jej pokoju.)
   Don't fly, I want to talk to you. (Nie uciekaj, chcę z tobą porozmawiać.)
   I've got to fly! Bye! (Muszę lecieć! Pa!)
 19. pelt
 20. scorch
  • pędzić, rozpędzić (się)  BrE potocznie
   The cyclist was scorching on the road. (Rowerzysta pędził po ulicy.)
   The car scorched and skidded. (Auto rozpędziło się i wpadło w poślizg.)
 21. rip **
  • lecieć, pędzić, gnać, walić [nieprzechodni]
   The player ripped past his opponent. (Gracz przeleciał obok swojego przeciwnika.)
   She felt the bullet rip past her head. (Poczuła, jak pocisk przeleciał jej obok głowy.)
 22. shift ****
  • ruszyć się, pędzić, zasuwać, gnać potocznie [nieprzechodni]
   I have to shift, I'll be late for work! (Muszę pędzić, spóźnię się do pracy!)
   I shifted to school because I was already late. (Pognałam do szkoły, ponieważ i tak już byłam spóźniona.)
 23. smoke , ***
  • pędzić, gnać, lecieć slang [nieprzechodni]
   I smoked to my room and locked the door. (Pognałem do mojego pokoju i zamknąłem drzwi na klucz.)
   Where are you smoking? (Gdzie tak lecisz?)
 24. skelter
 25. skirr
 26. hotfoot
 27. scoot off
 28. chivvy , także: chivy
phrasal verb
 1. shoot off
 2. trot off
 3. cut along
 4. tear along
 5. nip along
idiom
 1. leg it
  • pędzić, zasuwać  BrE potocznie
   I was late, I legged to school like crazy. (Byłem spóźniony, zasuwałem do szkoły jak szalony.)
   I was legging to work because I didn't want to get fired. (Zasuwałem do pracy, ponieważ nie chciałem zostać zwolniony.)

"pędzić" — Słownik kolokacji angielskich

shoot off kolokacja
 1. shoot czasownik + off particle = wyruszyć, pędzić, wypaść, wyjść w pośpiechu
  Bardzo silna kolokacja

  Tom once shot off with one of them before he even got inside her.

  Podobne kolokacje:
cut along kolokacja
 1. cut czasownik + along przyimek = pędzić, lecieć
  Silna kolokacja

  He cut along a laneway and past their treatment rooms.

  Podobne kolokacje:
tear along kolokacja
 1. tear czasownik + along przyimek = pędzić, gnać, rwać, wyrywać
  Zwykła kolokacja

  They were tearing along the road, away from the siren's sound.

  Podobne kolokacje: