"pędzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pędzenie" po polsku

pędzenie

rzeczownik
 1. shooting **
 2. racing
 3. bowling *
  • pędzenie (szybkie poruszanie się)
 4. hotfooting
 5. scampering
 6. skeltering
 7. skirring
 8. peltering , także: pelting
 9. scurrying
 10. chivvying British English informal , także: chivying
 11. speeding
 12. rushing
 13. rocketing
 14. tearing
 15. careering British English , careening American English
  • pędzenie (zwłaszcza o pojeździe)
 16. zipping
 17. beetling
 18. scudding
czasownik
 1. speed ****
  • pędzić, mknąć [INTRANSITIVE]
   The car is speeding on the motorway. (Samochód mknie po autostradzie.)
   Don't speed, we have plenty of time. (Nie pędź, mamy mnóstwo czasu.)
   link synonim: rush
   zobacz także: spin
 2. rush ****
  • pędzić, gonić, biec [INTRANSITIVE]
   He came rushing in from the kitchen. (On przyszedł pospiesznie z kuchni.)
   We all rushed upstairs to see what was going on. (Wszyscy pobiegliśmy na górę, żeby zobaczyć, co się działo.)
   link synonim: speed
   zobacz także: run
 3. race *****
  • pędzić, gnać [INTRANSITIVE]
   "Hey, where are you racing?" "I can't talk, I'm late for work!" ("Hej, gdzie tak pędzisz?" "Nie mogę rozmawiać, jestem spóźniony do pracy!")
   You don't have to race like that, there's a lot of time. (Nie musisz tak pędzić, jest jeszcze dużo czasu.)
 4. rocket , **
  • pędzić, mknąć (np. pociąg)
   With a roar of sound they rocketed into the air. (Popędzili w powietrze z głośnym rykiem.)
   The train was rocketing on the tracks. (Pociąg mknął po torach.)
 5. shoot ****
  • pędzić, mknąć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The car shot through the highway. (Samochód mknął autostradą.)
   We don't have to shoot - the party hasn't started yet. (Nie musimy pędzić - impreza jeszcze się nie zaczęła.)
 6. sweep ***
  • pędzić, mknąć [INTRANSITIVE]
   The boat swept through the cold night. (Łódź pędziła przez zimną noc.)
   Why are you sweeping like that? Is there fire? (Czemu tak pędzisz? Pali się?)
 7. tear , ****
  • pędzić, gnać informal [INTRANSITIVE]
   I saw a deer tearing along the road. (Widziałem jelenia pędzącego wzdłuż drogi.)
   W podanym znaczeniu "tear" stosujemy z przysłówkiem lub przyimkiem.
 8. bowl ****
  • pędzić (szybko podróżować)
   The children bowled along the street on their new bicycles. (Dzieci pędziły wzdłuż drogi na swoich nowych rowerach.)
   Stop bowling! Do you want to break your neck? (Nie pędź tak! Chcesz sobie złamać kark?)
 9. belt ***
 10. scurry , także: skurry
  • pędzić, biec, mknąć
   Hurry, my child, and scurry inside. (Pośpiesz się, moje dziecko i mknij do wnętrza.)
 11. zip *
  • śmigać, zasuwać, pędzić informal
   "Do you know where Jim is?" "He's just zipped past me." ("Wiesz, gdzie jest Jim?" "On właśnie śmignął obok mnie.")
   Where are you zipping to? (Dokąd pędzisz?)
 12. jet ***
  • pędzić, biec informal
   You have to jet if you want to be there at five. (Musisz pędzić, jeśli chcesz być tam o piątej.)
   Don't jet like that, you'll break a leg. (Nie pędź tak, złamiesz nogę.)
 13. beetle *
 14. hurtle
 15. scamper
 16. career British English **** , careen American English
  • pędzić (zwłaszcza o pojeździe)
   A black car was careering on the motorway. (Czarne auto pędziło po autostradzie.)
   Don't career like that. Do you want to kill all of us? (Nie pędź tak. Chcesz nas wszystkich pozabijać?)
 17. scud
  • mknąć, pędzić, przesuwać się (o chmurach) literary
   The clouds were scudding in the sky. (Chmury mknęły po niebie.)
   In what direction are the clouds scudding? (W jakim kierunku przesuwają się chmury?)
 18. fly ****
 19. pelt
 20. scorch
 21. shift ****
 22. smoke , ***
  • pędzić, gnać, lecieć slang
   I smoked to my room and locked the door. (Pognałem do mojego pokoju i zamknąłem drzwi na klucz.)
   Where are you smoking? (Gdzie tak lecisz?)
 23. skelter
 24. skirr
 25. hotfoot
 26. scoot off
 27. chivvy , także: chivy
phrasal verb
 1. shoot off
 2. trot off
 3. cut along
 4. tear along
 5. nip along
idiom
 1. leg it
  • pędzić, zasuwać British English informal
   I was late, I legged to school like crazy. (Byłem spóźniony, zasuwałem do szkoły jak szalony.)
   I was legging to work because I didn't want to get fired. (Zasuwałem do pracy, ponieważ nie chciałem zostać zwolniony.)

powered by  eTutor logo