"popędzać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popędzać coś" po polsku

czasownik
 1. urge ***
  • popędzać, zaganiać, naglić [TRANSITIVE]
   The boss urged the workers to finish the project that day. (Szef ponaglał swoich pracowników, aby skończyli ten projekt tamtego dnia.)
   Don't urge me, I'll do it when I'm ready. (Nie popędzaj mnie, zrobię to, kiedy będę gotowy.)
 2. hasten
  • ponaglać, popędzać
   Our mother hastened us to wash our hands. (Nasza matka popędziła nas, żebyśmy umyli ręce.)
   Don't hasten me! We still have some time. (Nie ponaglaj mnie! Wciąż mamy trochę czasu.)
 3. prod *
 4. stampede
 5. goad  
 6. berley

popędzać coś

phrasal verb
 1. move something along

Powiązane zwroty — "popędzać coś"

czasownik
pędzić = speed +26 znaczeń
phrasal verb
idiom
rzeczownik
pęd = rush +9 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo