"przesuwać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesuwać się" po polsku

przesuwać się

obrazek do "move" po polsku
czasownik
 1. move *****
 2. scud
  • mknąć, pędzić, przesuwać się (o chmurach) termin literacki
   The clouds were scudding in the sky. (Chmury mknęły po niebie.)
   In what direction are the clouds scudding? (W jakim kierunku przesuwają się chmury?)
phrasal verb
 1. get along AmE *
 2. move over
 3. move up *
 4. move along
 5. shift around
 6. scooch over , także: scootch over
Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
  • przenosić, przesuwać, poruszać [przechodni/nieprzechodni]
   Don't move the table, please. (Nie przesuwaj proszę stołu.)
   I moved the flowers into the bedroom. (Przeniosłem kwiaty do sypialni.)
   Will you help me move the wardrobe, please? (Czy pomógłbyś mi przesunąć szafę?)
   link synonim: shift
  • przesuwać (zmienić termin) [przechodni]
   She moved the appointment to Friday. (Ona przesunęła wizytę na piątek.)
   After a talk with his boss, he moved the meeting to next week. (Po rozmowie ze swoim szefem, on przesunął spotkanie na następny tydzień.)
 2. edge ****
 3. shift ****
 4. slide ***
 5. redeploy
 6. reallocate
 7. run *****   [przechodni]
  Scary shadows ran across the wall. (Straszne cienie przesuwały się po ścianie.)
  Light spots ran across her face. (Plamy światła przesuwały się po jej twarzy.)
czasownik
 1. postpone , *
 2. swipe
  • przesunąć (kartę przez czytnik magnetyczny)
   The man at the check-out swiped my credit card. (Mężczyzna przy kasie przesunął moją kartę kredytową przez czytnik.)
 3. dislocate  
 4. swipe up
phrasal verb
 1. slide over
phrasal verb
 1. carry something over , także: carry over something
  • przesuwać coś (np. datę koncertu, urlop)
   They carried the date of the concert over. (Oni przesunęli datę koncertu.)
   I have a lot of work so I'll carry my vacation over. (Mam masę pracy, więc przesunę mój urlop.)

"przesuwać się" — Słownik kolokacji angielskich

move over kolokacja
 1. move czasownik + over przyimek = przesuwać się, robić komuś miejsce
  Bardzo silna kolokacja

  Her hands still moved over the space of air where I had been.

  Podobne kolokacje:
shift around kolokacja
 1. shift czasownik + around przyimek = przemieszczać się, poruszać się, przesuwać się
  Silna kolokacja

  I did the addition in my head and shifted around some more.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo