"pęd czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pęd czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. rush ****   [tylko liczba pojedyncza]
  The rush of wind made driving a car harder. (Pęd wiatru sprawił, że jazda samochodem była trudniejsza.)
  The rush of the car took my breath away. (Pęd samochodu odebrał mi dech w piersiach.)
 2. shoot ****
  • kiełek, pęd
   The plant had small green shoots. (Roślina miała małe zielone pędy.)
   I recorded the growth of the shoots. (Nagrałam wzrost kiełków.)
 3. momentum **
 4. scud
  • pęd, pośpiech
   The scud of wind blew me over. (Pęd wiatru mnie przewrócił.)
   It's fascinating to watch the scud of clouds. (To fascynujące oglądać pęd chmur.)
 5. sprig
  • pęd (rośliny)
   You just need a sprig to plant this tree. (Do zasadzenia tego drzewa potrzeba tylko pędu.)
 6. impetus   [niepoliczalny]
  I hope that he will continue the work with the same impetus. (Mam nadzieję, że będzie on kontynuował pracę z takim samym zapałem.)
 7. drive *****
  • pęd (np. owiec) [policzalny]
   Watching a sheep drive at sunset was very beautiful. (Patrzenie na pęd owiec podczas zachodu słońca było piękne.)
 8. sucker
 9. break *****
  • sprint, pęd [policzalny]
   His break was so sudden that the opposing team had no time to react. (Jego sprint był tak nagły, że drużyna przeciwna nie miała czasu, aby zareagować.)
 10. birr  

pęd czegoś

 1. momentum of something

Powiązane zwroty — "pęd czegoś"

czasownik
spędzać = spend +2 znaczenia
pędzić = speed +26 znaczeń
popędzać = urge +4 znaczenia
phrasal verb
idiom
rzeczownik
popęd = urge +1 znaczenie
witka (pęd) = osier
przymiotnik
popędliwy = hasty +1 znaczenie
przysłówek

powered by  eTutor logo