"urge" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "urge" po angielsku — Słownik polsko-angielski

urge ***

rzeczownik
 1. pragnienie (zrobienia czegoś), popęd (seksualny)
  I couldn't resist the urge to steal that video camera from the shop. (Nie mogłem oprzeć się pragnieniu, aby ukraść tamtą kamerę wideo ze sklepu.)
  He felt a strong urge to go out of his office. (On poczuł silne pragnienie, aby wyjść ze swojego biura.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zalecać, nakłaniać [TRANSITIVE]
  try very hard to persuade somebody to do something
  I had a headache, and my mother urged me to take some painkillers. (Miałem bół głowy i moja mama zaleciła mi wzięcie środków przeciwbólowych.)
  He urged me to take a day off and visit him. (On nakłonił mnie, abym wziął dzień wolnego i odwiedził go.)
 2. popędzać, zaganiać, naglić [TRANSITIVE]
  The boss urged the workers to finish the project that day. (Szef ponaglał swoich pracowników, aby skończyli ten projekt tamtego dnia.)
  Don't urge me, I'll do it when I'm ready. (Nie popędzaj mnie, zrobię to, kiedy będę gotowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.