"zaganiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaganiać" po polsku

zaganiać

czasownik
 1. urge ***
  • popędzać, zaganiać, naglić [TRANSITIVE]
   The boss urged the workers to finish the project that day. (Szef ponaglał swoich pracowników, aby skończyli ten projekt tamtego dnia.)
   Don't urge me, I'll do it when I'm ready. (Nie popędzaj mnie, zrobię to, kiedy będę gotowy.)
 2. herd **
  • zagonić, zaganiać (np. stado zwierząt)
   He herded the sheep to the farm. (On zagonił owce do zagrody.)
 3. corral

powered by  eTutor logo