Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"ex." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ex." po angielsku

exercise **** , ex. (skrót) *

exercise obrazek do "exercise" po polsku
rzeczownik
 1. gimnastyka [niepoliczalny]
  She does exercise every morning. (Ona się gimnastykuje codziennie rano.)
  Exercise makes you fit. (Gimnastyka czyni cię wysportowanym.)
 2. ćwiczenia fizyczne (określone ruchy) [policzalny]
  I prefer jogging to swimming as an exercise. (Wolę jogging od pływania jako ćwiczenie fizyczne.)
  You should do more exercises. (Powinnaś wykonywać więcej ćwiczeń fizycznych.)
 3. ćwiczenie, praktyka (określonych umiejętności) [policzalny]
  This is a good exercise for fingerpicking. (To jest dobre ćwiczenie na granie palcami.)
  The more exercise you have, the better you are. (Im więcej masz praktyki, tym jesteś lepszy.)
 4. ćwiczenie (w książce) [policzalny]
  The book has exercises at the end of each chapter. (Książka ma ćwiczenia na końcu każdego rozdziału.)
  Do exercises 1 to 4 on page 16. (Zrób ćwiczenia od 1 do 4 na stronie 16.)
 5. operacja, kampania [policzalny]
  We're undertaking a new marketing exercise. (Podejmujemy nową kampanię marketingową.)
  This exercise was created to discourage people from smoking. (Ta kampania powstała, aby zniechęcić ludzi do palenia.)
 6. manewry wojskowe [policzalny lub niepoliczalny]
  The exercises commenced in the morning and resulted in destroying one of the bunkers. (Manewry wojskowe rozpoczęły się rankiem i doprowadziły do zniszczenia jednego z bunkrów.)
  One of the soldiers was accidentally shot during the exercise. (Jeden z żołnierzy został przypadkowo zastrzelony podczas manewrów wojskowych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sprawować (np. władzę, kontrolę) oficjalnie [przechodni]
  The boss exercised control over his workers. (Szef sprawował kontrolę nad pracownikami.)
  A king exercises power over subjects. (Król sprawuje władzę nad poddanymi.)
 2. ćwiczyć, gimnastykować się [nieprzechodni]
  You need to exercise regularly if you want to keep fit. (Musisz regularnie ćwiczyć, jeśli chcesz utrzymać formę.)
  He is 86 years old, and he exercises more than you do. (On ma 86 lat i ćwiczy więcej niż ty.)
 3. ćwiczyć (określoną część ciała) [przechodni]
  This is the way I exercise my legs. (To jest sposób, w jaki ćwiczę nogi.)
  Do crosswords to exercise your brain. (Rób krzyżówki, aby ćwiczyć mózg.)
 4. wyprowadzać na spacer, przeganiać (zwierzęta) [przechodni]
  This breed should be exercised at least for 3 hours a day. (Ta rasa powinna być wyprowadzana na spacer na przynajmniej 3 godziny dziennie.)
  She hired a person who exercises her dogs three times a day. (Ona zatrudniła osobę, która wyprowadza jej psy na spacer trzy razy dziennie.)
 5. zmuszać do myślenia oficjalnie [przechodni]
  This book will exercise you. (Ta książka zmusi cię do myślenia.)
  This film is so touching, it will exercise you. (Ten film jest taki wzruszający, zmusi cię do myślenia.)
 6. niepokoić, dręczyć (np. myśli)  BrE [przechodni]
  His words exercised me for the rest of the day. (Jego słowa dręczyły mnie przez resztę dnia.)
  This thought exercised me the whole week. (Ta myśl niepokoiła mnie przez cały tydzień.)
 7. korzystać (z prawa do czegoś) [przechodni]
  Exercise your right to remain silent. (Skorzystaj ze swojego prawa, aby zachować milczenie.)
  If you refuse my right to exercise due help, I will refer to the Convention on Human Rights. (Jeżeli odmówicie mi skorzystania z należnej mi pomocy, odwołam się do Konwencji Praw Człowieka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. były (np. mąż, żona, narzeczony)
  Leo is Jenny's ex-boyfriend. (Leo jest byłym chłopakiem Jenny.)
  zobacz także: former
przysłówek
 1. loco, franco

ex-

prefiks
 1. były, dawny
  link synonim: former

podobne do "ex." po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ex." po polsku

przymiotnik
inne
rzeczownik
nazwa własna
Zobacz także: deus ex machina