TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dręczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dręczyć" po polsku

dręczyć

czasownik
 1. worry , ****
  • martwić, niepokoić, dręczyć (kogoś) [przechodni]
   I won't tell her about the accident, I don't want to worry her. (Nie powiem jej o wypadku, nie chcę jej martwić.)
   Your health problems worry me - you should go to the doctor. (Twoje problemy ze zdrowiem mnie niepokoją - powinieneś iść do lekarza.)
 2. bother ***
  • dręczyć, przeszkadzać, zawracać głowę [przechodni/nieprzechodni]
   I told you already, stop bothering me! (Już ci powiedziałam, przestań mnie dręczyć!)
   Don't bother your sister, she's studying. (Nie przeszkadzaj swojej siostrze, uczy się.)
   My son was bothering me all morning, I'm so tired. (Mój syn dręczył mnie przez cały poranek, jestem taki zmęczony.)
   Don't bother him with that right now - he's busy. (Nie przeszkadzaj mu teraz tym - jest zajęty.)
   link synonim: annoy
 3. plague **
  • dręczyć, nie dawać żyć
   Why does he plague me so? (Dlaczego on mnie tak dręczy?)
   My conscience plagues me. (Moje sumienie mnie dręczy.)
 4. torture **
  • męczyć, dręczyć
   I'm tortured by guilt. (Dręczy mnie poczucie winy.)
 5. haunt **
 6. bully *
 7. harass , *
 8. torment
  • męczyć, dręczyć, torturować
   This boy always torments other children at school. (Ten chłopak zawsze dręczy inne dzieci w szkole.)
 9. exercise **** , ex. (skrót) *
  • niepokoić, dręczyć (np. myśli)  BrE [przechodni]
   His words exercised me for the rest of the day. (Jego słowa dręczyły mnie przez resztę dnia.)
   This thought exercised me the whole week. (Ta myśl niepokoiła mnie przez cały tydzień.)
 10. beset
 11. nag
  • dręczyć, dokuczać (np. problem, zmartwienie)
   This issue has been nagging me for weeks. (Ten problem męczy mnie od tygodni.)
 12. hassle
 13. gnaw
  • dręczyć, nękać (np. o wyrzutach sumienia)
 14. afflict
 15. anguish *
 16. tantalize , tantalise BrE
 17. oppress
 18. pester
 19. obsess
 20. agonize , agonise BrE
 21. rankle
 22. assail
  • dręczyć (o uczuciach), nękać (o wyrzutach, myślach) oficjalnie
   I was assailed by the feeling of guilt. (Dręczyło mnie poczucie winy.)
 23. vex
 24. ag
 25. nudzh
 26. excruciate
 27. worrit
 28. hagride dawne użycie , także: hagrode