"dręczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dręczyć" po polsku

dręczyć

czasownik
 1. worry , ****
  • martwić, niepokoić, dręczyć (kogoś) [TRANSITIVE]
   I won't tell her about the accident, I don't want to worry her. (Nie powiem jej o wypadku, nie chcę jej martwić.)
   Your health problems worry me - you should go to the doctor. (Twoje problemy ze zdrowiem mnie niepokoją - powinieneś iść do lekarza.)
 2. bother ***
  • dręczyć, przeszkadzać, zawracać głowę [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I told you already, stop bothering me! (Już ci powiedziałam, przestań mnie dręczyć!)
   Don't bother your sister, she's studying. (Nie przeszkadzaj swojej siostrze, uczy się.)
   My son was bothering me all morning, I'm so tired. (Mój syn dręczył mnie przez cały poranek, jestem taki zmęczony.)
   Don't bother him with that right now - he's busy. (Nie przeszkadzaj mu teraz tym - jest zajęty.)
   link synonim: annoy
 3. plague **
  • dręczyć, nie dawać żyć
   Why does he plague me so? (Dlaczego on mnie tak dręczy?)
   My conscience plagues me. (Moje sumienie mnie dręczy.)
 4. torture **
  • męczyć, dręczyć
   I'm tortured by guilt. (Dręczy mnie poczucie winy.)
 5. haunt **
 6. harass *
 7. torment
  • męczyć, dręczyć, torturować
   This boy always torments other children at school. (Ten chłopak zawsze dręczy inne dzieci w szkole.)
 8. exercise **** , ex. (skrót) *
  • niepokoić, dręczyć (np. myśli) British English [TRANSITIVE]
   His words exercised me for the rest of the day. (Jego słowa dręczyły mnie przez resztę dnia.)
   This thought exercised me the whole week. (Ta myśl niepokoiła mnie przez cały tydzień.)
 9. beset
 10. nag
  • dręczyć, dokuczać (np. problem, zmartwienie)
   This issue has been nagging me for weeks. (Ten problem męczy mnie od tygodni.)
 11. hassle
 12. gnaw
  • dręczyć, nękać (np. o wyrzutach sumienia)
 13. afflict
 14. anguish *
 15. tantalize , tantalise British English
 16. oppress
 17. pester
 18. obsess
 19. agonize , agonise British English
 20. rankle
 21. assail
  • dręczyć (o uczuciach), nękać (o wyrzutach, myślach) formal
   I was assailed by the feeling of guilt. (Dręczyło mnie poczucie winy.)
 22. vex
 23. ag
 24. nudzh
 25. excruciate
 26. worrit
 27. hagride old use , także: hagrode

Powiązane zwroty — "dręczyć"

czasownik
rzeczownik
dręczyciel = tormentor , także: tormenter +2 znaczenia
idiom

powered by  eTutor logo