"nawiedzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawiedzać" po polsku

nawiedzać

czasownik
  1. haunt **
  2. obsess
  3. strike ****  
    This house is struck by a ghost of the former owner. (Ten dom jest nawiedzany przez ducha poprzedniego właściciela.)
    "They say this house is struck." "Do you really believe it?" ("Powiadają, że ten dom jest nawiedzany." "Czy ty naprawdę w to wierzysz?")
  4. stalk **
  5. hant

Powiązane zwroty — "nawiedzać"

rzeczownik

powered by  eTutor logo