BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"nawiedzanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawiedzanie" po polsku

nawiedzanie

rzeczownik
  1. hanting
czasownik
  1. haunt **
  2. obsess
  3. strike ****  
    This house is struck by a ghost of the former owner. (Ten dom jest nawiedzany przez ducha poprzedniego właściciela.)
    "They say this house is struck." "Do you really believe it?" ("Powiadają, że ten dom jest nawiedzany." "Czy ty naprawdę w to wierzysz?")
  4. stalk **
  5. hant

powered by  eTutor logo